upadki

 
 

Przyczyny, następstwa i możliwości zapobiegania urazom bioder

U osób powyżej 60 roku życia hospitalizowanych w wyniku upadków najczęściej mamy do czynienia z urazami bioder i ud. Urazy bioder plasują się na szóstym miejscu wśród przyczyn śmiertelności osób starszych. Następstwami upadków mogą być stłuczenia, krwiaki, ale często są to złamania dotykające bioder. Jednym z najtrudniejszych do leczenia złamań jest złamanie szyjki kości udowej, które wymaga długotrwałej i kosztownej rehabilitacji. Długoterminowa rekonwalescencja wiąże się z unieruchomieniem w łóżku, co przekłada się na ryzyko chorób takich jak: zakrzepica żył głębokich, zapalenie płuc, odleżyny, przykurcze w stawach. Pacjent staje się zależyCzytaj dalej


Upadki i urazy jako wielkie problemy geriatryczne

Proces starzenia się w naturalny sposób doprowadza do zmniejszenia wydolności organizmu, pogorszenia fizycznych i psychicznych procesów. Konsekwencją powyższych zmian jest ograniczenie ruchomości starszych ludzi, spadek zdolności adaptacyjnych, co prowadzi do zmniejszenia możliwości samodzielnego funkcjonowania, bez wsparcia ze strony rodziny lub opiekunów. Duży odsetek seniorów powyżej 75 roku życia boryka się z niepełnosprawnością ruchową, natomiast wśród osób powyżej 85 roku życia nawet 70% społeczeństwa ma problemy z samodzielną egzystencją. Wspomniane zjawiska w większym stopniu widoczne są w środowisku wiejskim. Aparat ruchu, czyli kości i mięśnie a wiek człowieka W układzie kostnymCzytaj dalej


Starzenie się organizmu jako czynnik ryzyka upadków

Starzenie się organizmu jako czynnik ryzyka upadków

Starzenie się populacji ma związek z różnymi konsekwencjami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi. Według statystyk prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, problemy z samodzielną, codzienną egzystencją stwierdzono w grupie osób w wieku 75 lat i więcej u ponad 30% badanych, a w wieku 85 lat i powyżej aż u 70% badanych. Wiek podeszły charakteryzuje się zmniejszeniem ogólnej wydolności, postępującym upośledzeniem fizycznych i psychicznych funkcji. Na skutek tych zmian dochodzi do ograniczenia zdolności seniora w zakresie jego możliwości adaptacyjnych, lokomocyjnych i efektywnego wypełniania codziennych obowiązków. Zmiany fizjologiczne wieku geriatrycznego często wymuszają konieczność korzystania zeCzytaj dalej