urazy bioder

 
 

Rehabilitacja po urazach bioder

Postępowanie po urazach bioder czy operacjach w obrębie stawu biodrowego obejmuje wprowadzenie indywidualnie dobranych planów rekonwalescencji. U osób powyżej 70 roku życia należy skupić się na przywróceniu, w jak największym stopniu, sprawności fizycznej pozwalającej na samodzielne funkcjonowanie. Uzależnienie wykonywania czynności dnia codziennego od innych osób (rodziny, opiekunów) sprawia, że u seniora mogą rozwinąć się zaburzenia lękowe, a nawet depresja. Rehabilitacja u starszych osób przebiega wolniej niż w młodszych grupach wiekowych, a wpływ na to mają takie czynniki jak: choroby współistniejące, spadek siły mięśniowej i ograniczona ruchomość stawów związana z wiekiem,Czytaj dalej


Przyczyny, następstwa i możliwości zapobiegania urazom bioder

U osób powyżej 60 roku życia hospitalizowanych w wyniku upadków najczęściej mamy do czynienia z urazami bioder i ud. Urazy bioder plasują się na szóstym miejscu wśród przyczyn śmiertelności osób starszych. Następstwami upadków mogą być stłuczenia, krwiaki, ale często są to złamania dotykające bioder. Jednym z najtrudniejszych do leczenia złamań jest złamanie szyjki kości udowej, które wymaga długotrwałej i kosztownej rehabilitacji. Długoterminowa rekonwalescencja wiąże się z unieruchomieniem w łóżku, co przekłada się na ryzyko chorób takich jak: zakrzepica żył głębokich, zapalenie płuc, odleżyny, przykurcze w stawach. Pacjent staje się zależyCzytaj dalej


Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego jako konsekwencja urazów bioder

Zwyrodnienie stawu biodrowego może rozwinąć się między innymi na skutek czynników mechanicznych działających miejscowo (np. otyłość), infekcji prowadzących do stanów zapalnych, bądź jako długofalowe następstwo złamań powstałych wskutek urazów. Nie powinno się bagatelizować nawet niewielkich stłuczeń w obrębie stawu biodrowego, gdy takie urazy mogą spowodować zmiany patologiczne dotykające chrząstki stawowej, co przekłada się na stopniowy rozwój procesów zwyrodnieniowych. Choroba zwyrodnieniowa stawu powstaje na podłożu zmian zapalnych niszczących chrząstkę oraz struktury okołostawowe, takie jak ścięgna i więzadła. Ubytek grubości chrząstki stawowej przyczynia się do odczuwania przez pacjenta bólu, z uwagi naCzytaj dalej


Złamanie szyjki kości udowej jako jedno z najczęściej występujących urazów bioder wśród seniorów

Złamanie szyjki kości udowej dotyka najczęściej kobiet po 70 roku życia i jest konsekwencją upadku z własnej wysokości. Uraz ten zagraża życiu osoby starszej, co potwierdzają statystyki, bowiem w ciągu pierwszego roku po złamaniu umiera od 20 do 50% pacjentów. Najczęściej wybieraną metodą leczenia, jeśli stan zdrowia seniora na to pozwala, jest zabieg chirurgiczny. Po wykonaniu operacji należy jak najszybciej dążyć do przywrócenia ruchomości w kończynie dolnej. Terapie nieoperacyjne polegające na długoterminowym unieruchomieniu seniora zwykle przyczyniają się do rozwoju poważnych powikłań. Operacyjne metody leczenia – endoprotezoplastyka (alloplastyka) Od decyzji lekarzaCzytaj dalej


Upadki i urazy jako wielkie problemy geriatryczne

Proces starzenia się w naturalny sposób doprowadza do zmniejszenia wydolności organizmu, pogorszenia fizycznych i psychicznych procesów. Konsekwencją powyższych zmian jest ograniczenie ruchomości starszych ludzi, spadek zdolności adaptacyjnych, co prowadzi do zmniejszenia możliwości samodzielnego funkcjonowania, bez wsparcia ze strony rodziny lub opiekunów. Duży odsetek seniorów powyżej 75 roku życia boryka się z niepełnosprawnością ruchową, natomiast wśród osób powyżej 85 roku życia nawet 70% społeczeństwa ma problemy z samodzielną egzystencją. Wspomniane zjawiska w większym stopniu widoczne są w środowisku wiejskim. Aparat ruchu, czyli kości i mięśnie a wiek człowieka W układzie kostnymCzytaj dalej