zasiłek opiekuńczy

 
 

Świadczenie pielęgnacyjne 1,08 a minimalna stawka godzinowa to 13 zł.

Od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł. brutto. Podwyższona zostało również minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto to 2.000 zł. W przeliczeniu na 1 godzinę stawka wynosi 12 zł. brutto Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, to formy wsparcia naszego państwa skierowane w stronę osób niepełnosprawnych. Łatwo sobie wyobrazić, że osoby niepełnosprawne są niesamodzielne i wymagają zapewnienia opieki całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, bez względu na dni robocze lub wolne, lub święta. W roku 2017 wysokość miesięcznego świadczenie pielęgnacyjne na rzecz niepełnosprawnego dziecka wynosi 1.406 zł. Tymczasem na rzecz osobyCzytaj dalej


Prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

W społeczeństwie jest wiele osób niepełnosprawnych, starsze osoby również wymagają pomocy, dlatego coraz większe znaczenie mają prawa opiekunów osób niepełnosprawnych. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego. Są to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicyCzytaj dalej