zespół powypadkowy

 
 

Starzenie się organizmu jako czynnik ryzyka upadków

Starzenie się organizmu jako czynnik ryzyka upadków

Starzenie się populacji ma związek z różnymi konsekwencjami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi. Według statystyk prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, problemy z samodzielną, codzienną egzystencją stwierdzono w grupie osób w wieku 75 lat i więcej u ponad 30% badanych, a w wieku 85 lat i powyżej aż u 70% badanych. Wiek podeszły charakteryzuje się zmniejszeniem ogólnej wydolności, postępującym upośledzeniem fizycznych i psychicznych funkcji. Na skutek tych zmian dochodzi do ograniczenia zdolności seniora w zakresie jego możliwości adaptacyjnych, lokomocyjnych i efektywnego wypełniania codziennych obowiązków. Zmiany fizjologiczne wieku geriatrycznego często wymuszają konieczność korzystania zeCzytaj dalej