Szukaj

Terapia VR TierOne

“Jak  na   ironię,  Wirtualna  Rzeczywistość –   która  jest sprzedawana jako iluzja – jest rzeczywista tym, czym jest”

“(…) technologia VR odniosła już duży sukces i została przyjęta. Moje ulubione zastosowania to medycyna (…)”

Jaron Lanier pionier komercyjnych produktów VR

Terapia niefarmakologiczna

Terapia VR TierOne została oparta o elementy psychoterapii ericksonowskiej, co oznacza orientację na zasoby i siłę tkwiącą w pacjencie. Dla uzyskania celu zdrowotnego zasoby te są wzbudzane i kierunkowane. Jest to możliwe dzięki metaforycznej opowieści terapeutycznej, symbolice wirtualnego otoczenia, muzyce i innym bodźcom akustycznym oraz odpowiednio dobranym zadaniom, które pacjent wykonuje według poleceń wirtualnego terapeuty.

Terapia wirtualna

Nowe technologie w wielu obszarach życia są pomocne i ułatwiają funkcjonowanie człowiekowi. Zastosowanie Wirtualnej Rzeczywistości w medycynie ułatwia przeprowadzenie procesu terapeutycznego. VR zapewnia przyjazną przestrzeń, niezależnie od faktycznie panujących warunków.

Terapia bezpieczna

Zaoferowana wirtualna przestrzeń daje poczucie bezpieczeństwa i prywatności użytkownikowi. Wszelkie ewentualne niedogodności związane z stosowaniem VR zostały wyeliminowane. W trakcie terapii pacjent nie jest pozostawiony sam sobie. W wirtualnej przestrzeni jest pod opieką wirtualnego terapeuty, a w realnym świecie pod opieką obsługującego urządzenie.

Terapia wygodna

Terapia nie wymaga zapewniania odpowiednich warunków, ani wysoko wykwalifikowanego personelu do jej przeprowadzenia. Terapia może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie. Wygodna w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Terapia korzystna

Zapewnia pomoc psychologiczną pacjentom i wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. Korzystnie wpływa na dobrostan psychiczny uczestnika terapii. Wszystkie jej elementy indukują stan wzmożonej uwagi na chwili obecnej, w której pacjent wzmacniany jest do działania na rzecz swojego zdrowia i lepszej przyszłości.

Terapia skuteczna

Skuteczność w redukcji depresji, lęku i stresu została przebadana i potwierdzona naukowo. Skutkiem jest wzrost motywacji do pracy nad swoim zdrowiem – rehabilitacji, ćwiczeń, zmian nawyków. Pacjent zyskuje lepsze samopoczucie, staje się spokojniejszy i skłonny do współpracy oraz stosowania się do zaleceń lekarskich.

Terapia przyjemna

Podczas terapii pacjent doznaje przyjemnych odczuć. Związane są one z zachodzącą zmianą częstotliwości fal mózgowych na zakres odpowiedzialny za odprężenie przy zachowanej świadomości. Pacjent pod wpływem muzyki i zadań bazujących na kolorowaniu mandali znajduje się w stanie zrelaksowanej czujności. Dzięki temu poddany terapii może być w harmonii całym sobą „tu i teraz”.

Terapia zaplanowana

Terapia zaplanowana jest na 8 sesji o długości do 20 minut każda. Sesje następują po sobie i przypisane są kolejnym dniom terapii. Długość cyklu terapeutycznego została pomyślana na dwa tygodnie. 14 dni i więcej to czas przeciętnego turnusu rehabilitacyjnego, co daje szanse pacjentowi zakończenie terapii w trakcie pobytu w placówce leczniczej.

Pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości somatycznych często towarzyszą dolegliwości ze strony psychiki. Terapia VR TierOne powstała z myślą o osobach, dla których problem stanowią:

  • zaburzenia depresyjne, lękowe
  • spadek nastroju, motywacji
  • przewlekły ból, zmęczenie
  • osłabiona koncentracja
  • chroniczny stres
  • osłabienie funkcji poznawczych

Więcej informacji:

SeniorPlus.org.pl

VR TierOne