Szukaj

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna

Do rozliczeń z fiskusem za ten rok mamy jeszcze sporo czasu, ale warto sobie przypomnieć komu przysługuje i czego wymaga ulga rehabilitacyjna.

Udokumentowane wydatki na poczet ulgi rehabilitacyjnej należy zbierać przez cały rok podatkowy.

Najlepiej by były w postaci faktury, ale również honorowany będzie rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego. Ważne jest by dokument zawierał informacje na temat stron transakcji, jej przedmiotu, ceny oraz terminu w jakim nastąpiła.

Ulga rehabilitacyjna pozwala odpisać od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz te, które służą ułatwianiu wykonywania czynności życiowych.

Do skorzystania z ulgi uprawnione są osoby niepełnosprawne lub podatnicy opiekujący się nimi.

Osoba niepełnosprawna to taka, która:

  •          otrzymała decyzję o przydzieleniu stopnia niepełnosprawności (I-III),
  •          otrzymuje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  •          otrzymuje rentę socjalną lub szkoleniową,
  •          otrzymała zaświadczenie o niepełnosprawności w wieku poniżej 16 lat.

Do odliczania ulgi rehabilitacyjnej są również uprawnione osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne.

Odliczeniu podlegają ustawowo określone kwoty :

  •          wydatków nielimitowanych, czyli w całości odliczanych od dochodu,
  •          wydatków limitowanych, które podlegają odliczeniu tylko do pewnej limitowanej  wysokości.

Koszt zakupu wózka inwalidzkiego można odliczyć w całości.

Bez limitu można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakupy i koszty naprawy sprzętu i wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Kwota do odliczenia z tytułu opłat za przewodnika niewidomego jest limitowana i nie może przekraczać 2.280 złotych rocznie.

Koszty używania samochodu przez osobę niepełnosprawną, w celu dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne, można odpisać również od dochodu w kwocie 2.280zł.

Istotne są dla wszystkich niepełnosprawnych, w tym również niepełnosprawnych seniorów,  odliczenia wydatków na leki.

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczanie od dochodu wydatków przekraczających miesięcznie kwotę 100 złotych.

Leki przepisywane niepełnosprawnemu przez lekarza specjalistę, zarówno te przyjmowane regularnie jak i czasowo objęte są ulgą w podatku dochodowym.

Odliczyć można jedynie kwotę nadwyżki ponad ustawowe 100 złotych w miesiącu.

Dla udokumentowania wydatków na leki konieczne są faktury wystawiane na ich zakup przez aptekę.

Do odliczenia należy zsumować nadwyżki ponad 100 zł ze wszystkich miesięcy w danym roku.

O uldze rehabilitacyjnej należy pamiętać przez cały rok rozliczeniowy gromadząc faktury i rachunki służące do udokumentowania poniesionych wydatków.