Umowa darowizny – podstawowe informacje

Umowa darowizny – podstawowe informacje

Najczęściej stosowanym sposobem przekazywania składników majątkowych (np. przedmiotów, nieruchomości) przez rodziców na  dzieci jest zawieranie umowy darowizny.

Ustawodawca przez umowę darowizny rozumie zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Jeżeli przeniesienie własności danej rzeczy zostałoby dokonane odpłatnie, to nie będziemy mieli do czynienia z umową darowizny, ale np. z umową sprzedaży.

Najlepszą, bo najbezpieczniejszym sposobem podpisania umowy darowizny będzie sporządzenie jej przez notariusza i podpisanie w jego obecności. W takiej sytuacji, stronom umowy bardzo trudno będzie podważyć zarówno treść umowy darowizny, jak również zamiar stron. Przepisy wskazują, że umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Ważne!  Umowa darowizny, która nie została sporządzona w formie aktu notarialnego jest ważna, o ile przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. Przykładowo, jeżeli rodzic (darczyńca) na piśmie przekazał na rzecz swojego dziecka (obdarowanego) samochód, to staje się on jego właścicielem w momencie, gdy darczyńca przekaże mu samochód, kluczyki oraz niezbędne dokumenty. Natomiast jeżeli świadczenie nie zostanie spełnione, to obdarowany nie ma możliwości żądać jego spełnienia. Wyjątek stanowi umowa darowizny nieruchomości, która sporządzona w innej formie, niż akt notarialny, będzie nieważna.

Pamiętaj, że darowiznę można odwołać. Jednak należy rozróżnić dwie sytuacje: gdy darowizna nie została jeszcze wykonana, jak również gdy została wykonana. Oczywiście łatwiej jest odwołać darowiznę niewykonaną, aczkolwiek w każdym przypadku sąd bada okoliczności danej sprawy oraz sprawdza, czy istnieją podstawy do odwołania darowizny.

Jeżeli po śmierci spadkodawcy będą istniały przesłanki do stwierdzenia niewdzięczności obdarowanego, to będzie mógł on bronić swych racji oraz przekazanego mu majątku twierdząc, że spadkodawca mu przebaczył. W sytuacji, gdy faktycznie przebaczenie miało miejsce, to nie można odwołać darowizny, gdyż wcześniejsze „winy” obdarowanego uznawane są za niebyłe i nie bierze się ich pod uwagę. Jednak warto pamiętać, że przed sądem obdarowany będzie musiał wykazać, że spadkodawca faktycznie mu przebaczył.(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.