Walka z pandemią wirusa COVID-19 w Polsce

W związku z sezonem jesienno-zimowym spodziewamy się zwiększonej zachorowalności na infekcje wirusowe. W celu oceny ryzyka zapadalności na COVID-19 powołani specjaliści będą analizować rozwój aktualnej sytuacji epidemiologicznej w każdym z województw i powiatów.
 Szpitale
W szpitalach, które przystosowane zostały do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem infekcji oraz z potwierdzonym COVID-19 zwiększono liczbę łóżek i respiratorów. W każdym z województw musi być wyznaczony szpital koordynacyjny, przy którym działa Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego koordynujący ruch karetek przewożących chorych na COVID-19, a także karetek wysyłanych w celu pobrania wymazu. W szpitalach koordynujących będą mogły być przyjmowane osoby niezarażone koronawirusem, jeśli dyrektor danego oddziału NFZ wyrazi zgodę. Zaplanowana jest także ekspansja sieci mobilnych punktów wymazów pozwalających wykryć zakażenie oraz nastąpić ma wydłużenie czasu pracy tychże punktów.
 Podstawowa opieka zdrowotna
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zyskali większy udział w procesie leczenia osób zarażonych. Lekarze ci mają możliwość kierowania na testy tych, u których istnieje prawdopodobieństwo rozwoju COVID-19. Przy zlecaniu testów nie trzeba już kierować się kryterium czterech objawów: temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku. Lekarz rodzinny na podstawie swojej wiedzy ma możliwość:
– decydowania, czy dany pacjent powinien mieć wykonany test po badaniu w gabinecie, czy wystarczy w tym celu wywiad zebrany podczas teleporady
– skierowania pacjenta do odbycia izolacji domowej
– zlecenia transportu sanitarnego do szpitala w takich warunkach, aby zakażona osoba nie przeniosła infekcji na innych                                   Kto powinien być testowany na obecność koronawirusa?
– pacjenci, u których występują ściśle określone objawy choroby COVID-19
– osoby, które mają być wkrótce przyjęte do placówek opieki długoterminowej (domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńcze)
– osoby bezobjawowe w ramach ustalania ognisk zakażeń np. w dużych zakładach produkcyjnych
– pacjenci, którzy zgłaszając się ma SOR wykazują objawy ze strony układu oddechowego oraz gorączkę


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *