Z policją o bezpieczeństwie seniorów

W auli Akademii Jana Długosza policjanci z Komendy Miejskiej Policji, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz przedstawiciel Centralnej Szkoły Pożarnictwa spotkali się ze starszymi mieszkańcami Częstochowy. Podczas debaty wspólnie dyskutowali nad bezpieczeństwem seniorów oraz zagrożeniami dla tej grupy osób. Spotkanie to odbyło się w ramach cyklu debat społecznych, związanych z bezpieczeństwem w regionie częstochowskim.

W pierwszej części debaty, policjanci  omówili problem  oszustw i kradzieży na szkodę starszych osób oraz sposobów  przeciwdziałania  tej przestępczości. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi jak zabezpieczyć swoje rzeczy przed kradzieżą, jak rozpoznać manipulację, która coraz częściej staje się narzędziem oszustów oraz  jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.
W dalszej części spotkania, st. kapitan Artur Ankowski z Centralnej Szkoły Pożarnictwa  przedstawił zagrożenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  Blok wystąpień zakończył  kierownik monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Częstochowie Tomasz Pasieka, który omówił rolę monitoringu w zatrzymywaniu sprawców przestępstw na szkodę starszych osób.
W drugim bloku debaty, mieszkańcy Częstochowy zadawali pytania prelegentom. Mieszkańcy sygnalizowali problemy związane z uciążliwością  osób spożywających alkohol na klatkach schodowych lub w okolicach ich domów. Poruszali problemy zagrożeń w ruchu drogowym oraz zadawli pytania w zakresie uregulowań prawnych, związanych z  paleniem różnego rodzaju odpadów na działkach i posesjach. W czasie debaty podkreślano, iż  bezpieczeństwo zależy także od tego czy i jak starsi mieszkańcy regionu potrafią obronić się przed różnego rodzaju zagrożeniami.

Kolejna już debata społeczna pozwoliła na  zdiagnozowanie  potrzeb i oczekiwań starszych osób względem służb mundurowych, stanowiła także platformę wymiany informacji pomiedzy jej uczestnikami.« (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *