Szukaj

ZUS zaprasza przedsiębiorców

ZUS zaprasza przedsiębiorców

Chcąc wyjść na przeciw potrzebom grupy osób najintensywniej współpracującej z Zakładem, ZUS zaprasza przedsiębiorców na cykl spotkań pod hasłem „Tydzień Przedsiębiorcy”.

Najmniejsza grupa klientów ZUS, która jednocześnie ma z Zakładem najczęstszy kontakt to przedsiębiorcy, którzy miesięcznie składają do ZUS ponad 30 mln różnych dokumentów. Specjalnie dla nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach 23-27 listopada „Tydzień Przedsiębiorcy”.

Przedsiębiorców, którzy opłacają składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe mamy dziś blisko1,9 mln. Z tymi, którzy opłacają samo tylko ubezpieczenie zdrowotne liczba ta rośnie do ponad 2 mln. W porównaniu z ponad 16 mln ubezpieczonych i ponad 7 mln emerytów i rencistów nie jest to dużo. Jednak musimy wziąć pod uwagę, że to właśnie przedsiębiorcy, czyli równocześnie płatnicy składek kontaktują się z ZUSem najczęściej, a skala tych kontaktów jest nieporównywalna z żadną inną grupą klientów.

To płatnicy opłacają składki za ponad 14 mln osób ubezpieczonych. Tylko w tym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyli już 213 mln dokumentów rozliczeniowych. Dodatkowo w ponad 35 mln przypadków zgłaszali lub też wyrejestrowywali ubezpieczonych oraz aktualizowali dane na swoich kontach. Co niezwykle istotne kontakt przedsiębiorców z ZUS jest najbardziej zelektronizowany. Już od lat korzystają oni w rozliczeniach z programu Płatnik, teraz zaś przechodzą na e-Płatnika i swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Warto jednak raz na jakiś czas spotkać się na żywo i porozmawiać o problemach oraz nowych, proponowanych przez Zakład rozwiązaniach, które mają ułatwić wzajemne kontakty.

Śladem ubiegłych lat, ZUS zaprasza przedsiębiorców, płatników składek oraz tych, którzy tymi płatnikami dopiero zamierzają zostać, od 23 do 27 listopada na „Tydzień Przedsiębiorcy”.

W tym roku tydzień ten odbywa się pod hasłem „ZUS dla Biznesu”.

– Ten tydzień nie jest tylko po to byśmy my mogli komunikować różne rzeczy przedsiębiorcom, ale także by oni komunikowali nam swoje spostrzeżenia. Nasza współpraca musi być dwustronna, tak jak oprogramowanie do rozliczania składek, które ostatnio udostępniliśmy naszym klientom. Instytucja musi też słuchać i my chcemy słuchać naszych klientów – mówi Agata Wiśniewska-Półtorak, dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów ZUS.

Podczas „Tygodnia Przedsiębiorcy” w Częstochowie, poza indywidualnymi spotkaniami z ekspertami ZUS, będzie można też porozmawiać z przedstawicielami innych instytucji, m. in. :

  • urzędu skarbowego,
  • urzędu miasta,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Powiatowego Urzędu Pracy.

W trakcie spotkań z przedsiębiorcami przedstawiciele Zakładu będą szeroko informować o nowym narzędziu służącemu szybkiemu i bezbłędnemu sporządzaniu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych – Interaktywnym Płatniku Plus. Będzie można również dowiedzieć się więcej na temat inwestowania w poprawę bezpieczeństwa pracy przy wsparciu ZUS oraz nowej bezpłatnej usłudze, jaką Zakład będzie uruchamiał sukcesywnie od lutego 2016r., tj. usłudze doradcy ds. ulg i umorzeń. Będzie także można założyć bezpłatny profil na PUE ZUS, umożliwiający m.in. otrzymywanie od stycznia 2016 r elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA.

Harmonogram szkoleń i seminariów w częstochowskim Oddziale ZUS przedstawia się następująco:

 

1.Rozpoczynasz prowadzenie działalności – poznaj swoje prawa i obowiązki.

23.11.2015 poniedziałek

godz. 10.00 – 14.00

Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45

2.Jakość danych a rozliczenie konta.

24.11.2015 wtorek

godz. 10.00 – 13.00

Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45

3.Przedawnienie należności z tytułu składek od 1999r.

25.11.2015 środa

godz. 10.00 – 12.00

Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45

4.Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

26.11.2015 czwartek

godz. 10.00 – 12.00

Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45

5.Rozliczanie i wypłata świadczeń.

27.11.2015 piątek

godz. 10.00 – 12.00

Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45

Wszystkie seminaria odbędą się w siedzibie Oddziału ZUS w Częstochowie przy
ul. Dąbrowskiego 43/45 w sali 312. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się pod numerem telefonu: 34 368 92 96.