piątek, 2 listopada, 2018

 

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie, które przysługuje w przypadku śmierci bliskiej nam osoby i które jednocześnie konieczne jest przy organizacji pochówku. Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2018 roku wynosi 4 tysiące złotych. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, członka rodziny[1]. Na marginesie zaznaczyć można, że zasiłekCzytaj dalej


Czym jest emerytura?

Czym jest emerytura

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tym osobom, które po osiągnięciu tzw. wieku emerytalnego zaprzestają prowadzenia aktywności zawodowej. Z dniem 1 października 2017 roku weszła zmiana, w której obniżony został powszechny wiek emerytalny, wynoszący odpowiednio dla kobiet – 60 lat i dla mężczyzn –  65 lat. W konsekwencji na emeryturę mogą przejść osoby, które: skończą odpowiednio 60 lub 65 lat po 30 września 2017 roku, skończyły odpowiednio 60 lub 65 lat do 30 września 2017 roku, ale nie osiągnęły do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego (67 lat),Czytaj dalej