piątek, 14 grudnia, 2018

 

Zarząd majątkiem wspólnym

Zarząd majątkiem wspólnym

Oboje małżonkowie mają obowiązek współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. W szczególności małżonkowie mają obowiązek udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym oraz o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Co oznacza tak naprawdę, że mają obowiązek informować się wzajemnie o wszelkich czynnościach które podejmują, tak aby nie pozbawić drugiego małżonka możliwości podejmowania decyzji o jego majątku. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządem majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej wCzytaj dalej


Ciało obce w oku – pierwsza pomoc

Ciało obce w oku – pierwsza pomoc

To, że podstawowe zasady pierwszej pomocy powinien znać każdy wiadomo nie od dziś. Uczymy się, jak postępować w przypadku zatrzymania akcji serca, czy jak prawidłowo opatrzyć ranę. Często jednak nie zastanawiamy się, jak postąpić w przypadku nieco mniej groźnych sytuacji, jak np. ciało obce w oku, a przecież i taka wiedza może okazać się przydatna, zwłaszcza dla opiekuna osoby starszej. Oko jest na tyle delikatną częścią ciała, że nawet najdrobniejsze ciało obce nie da się nie odczuć. Każdy niechciany pyłek, czy mała mucha owocówka drażnią oko i wymagają szybkiego usunięcia.Czytaj dalej


Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) – jakie niesie ze sobą zagrożenia?

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) – jakie niesie ze sobą zagrożenia

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest to schorzenie skorelowane z cukrzycą typu 2 i otyłością prowadzące do nagromadzenia się drobinek tłuszczu w komórkach wątrobowych, czyli hepatocytach. Śmiertelność pacjentów z NAFLD związana jest ze zwiększonym prawdopodobieństwem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyróżnia się kilka stopni zaawansowania schorzenia, począwszy od łagodnego stłuszczenia prostego, aż do marskości wątroby. Ryzyko przedwczesnego zgonu wiąże się ze stopniem rozwoju włóknienia wątroby. Istnieją dwa typy NAFLD o odmiennym rokowaniu: – stłuszczenie proste NAFL – stanowi 80% przypadków NAFLD, w badaniu histopatologicznym można zauważyć stłuszczenie >5% hepatocytów – niealkoholoweCzytaj dalej