poniedziałek, 14 stycznia, 2019

 

„Nasz Senior” Styczeń 2019

Drogi Czytelniku! To już dwudziesty siódmy numer drukowanej wersji magazynu „Nasz Senior”. Zachęcamy do dzielenia się miesięcznikiem „Nasz Senior” z najbliższymi. W życiu Seniorów możesz uczestniczyć razem z portalem internetowym – www.naszsenior.pl. Jako nasze wspólne dobro, służy on nam do obiektywnego dostrzegania realnych problemów, aktywizowania działań, pomaganiu w naszym rozwoju duchowymi intelektualnym. „Nasz Senior” jest czasopismem bezpłatnym i jest udostępniany na portalu internetowym – www.naszsenior.pl w formie pliku PDF. Plik w tym formacie należy otworzyć przy pomocy powszechnie dostępnych programów. Dzięki temu możesz samodzielnie wydrukować swój egzemplarz. Redakcja „Nasz Senior”Czytaj dalej


Podstawowe typy relacji dziadków z wnukami

Podstawowe typy relacji dziadków z wnukami

Relacje dziadków i wnuków zależą od wielu czynników. Ogromne znaczenie ma wiek dziadków, ich status zawodowy, miejsce zamieszkania, ogólny model rodziny. Oczywistym jest, że zupełnie inne będą kontakty dziadków z wnukami mieszkającymi pod jednym dachem lub w niedalekiej odległości i tych, których dzielą setki kilometrów. Znaczne różnice widać też w kontaktach z wnukami między dziadkami młodymi, jeszcze aktywnymi zawodowo a tymi, którzy przeszli na emeryturę i chcą spokoju. Dla naukowego sklasyfikowania kontaktów na linii dziadkowie – wnukowie psychologowie pokusili się o wyodrębnienie podstawowych typów takich relacji. Amerykańska psycholog Helen BeeCzytaj dalej


Dowód osobisty – czy należy mieć go zawsze przy sobie?

Dowód osobisty - czy należy mieć go zawsze przy sobie

Dowód osobisty, jak powszechnie wiadomo jest dokumentem tożsamości, dzięki któremu, kolokwialnie mówiąc, można zidentyfikować daną osobę. Ponadto stanowi on potwierdzenie tożsamości (jak zresztą wskazuje sama nazwa) oraz poświadczenie obywatelstwa. Ważną cechą dowodu osobistego jest również uprawnieniem obywateli (nie tylko Polski) do swobodnego przekraczania granic: państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskim Obszarze Gospodarczym[1], które nie należą do państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zaś ich obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób. Przechodząc do przedmiotowego pytania, wskazać przede wszystkim należy, że na gruncieCzytaj dalej


Jak radzić sobie z bezsennością w wieku podeszłym?

Jak radzić sobie z bezsennością w wieku podeszłym

Sen ma niebagatelne znaczenie dla życia człowieka, jest to jeden z filarów na którym opiera się ludzka egzystencja. Co trzecia osoba w populacji ludzi w podeszłym wieku ma większe lub mniejsze kłopoty ze snem. Bezsenność (łac. insomnia) obejmuje takie zjawiska jak trudności z zasypianiem, upośledzone utrzymanie snu poprzez częste budzenie się (powyżej 3 razy) lub wczesne wybudzanie się bez możliwości ponownego zaśnięcia. Tego typu zaburzenia nasilają się z wiekiem i przeważają u kobiet. Za okres konieczny do zdiagnozowania bezsenności przyjmuje się występowanie zaburzenia snu przez co najmniej miesiąc. Jakie sąCzytaj dalej