sobota, 2 lutego, 2019

 

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Prawa pacjenta, to również prawa seniora część I

Seniorzy podobnie jak pozostali obywatele naszego państwa posiadają liczne prawa i obowiązki. Należą do nich m.in. prawa pac jęta, które zostały ujęte w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ramach powyżej wskazane ustawy, każdy pacjent, w tym także senior posiada liczne prawa, do których należą: prawo do świadczeń zdrowotnych; prawo do informacji; prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; prawo do tajemnicy informacji z nim związanych; prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; prawo do poszanowania intymności o godności pacjenta;Czytaj dalej