wtorek, 19 lutego, 2019

 

Polski Instytut Rozwoju ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

Organizator zaprasza do udziału przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właściciele i osoby zarządzające domami opieki oraz firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz personel medyczny. Udział w konferencji jest bezpłatny dla powyższych osób. Zagadnienia tematyczne: 1.Opieka nad seniorami w Polsce dostępność opieki geriatrycznej rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami formy opieki nad osobami starszymi rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych pomoc społeczna dla seniora innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się rehabilitacja 2.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opieceCzytaj dalej


Niedociśnienie tętnicze u osób starszych

Niedociśnienie tętnicze u osób starszych

Nie istnieją jasno sprecyzowane kryteria rozpoznania niedociśnienia. Najczęściej stosowana definicja hipotensji u dorosłych za niedociśnienie uznaje ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg lub spadek wartości ciśnienia skurczowego o ponad 40 mm Hg w porównaniu do wartości typowych dla danego pacjenta. Niektórzy badacze proponują diagnozowanie niedociśnienia, gdy wartości ciśnienia skurczowego utrzymują się poniżej 110 mm Hg u mężczyzn, a u kobiet poniżej 100 mm Hg oraz ciśnienia rozkurczowego poniżej 60 mm Hg dla obu płci. Objawy hipotonii u seniorów z powikłaniami miażdżycowymi mogą wystąpić nawet przy stosunkowo wysokich wartościach ciśnienia tętniczego,Czytaj dalej


Starzenie się organizmu jako czynnik ryzyka upadków

Starzenie się organizmu jako czynnik ryzyka upadków

Starzenie się populacji ma związek z różnymi konsekwencjami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi. Według statystyk prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, problemy z samodzielną, codzienną egzystencją stwierdzono w grupie osób w wieku 75 lat i więcej u ponad 30% badanych, a w wieku 85 lat i powyżej aż u 70% badanych. Wiek podeszły charakteryzuje się zmniejszeniem ogólnej wydolności, postępującym upośledzeniem fizycznych i psychicznych funkcji. Na skutek tych zmian dochodzi do ograniczenia zdolności seniora w zakresie jego możliwości adaptacyjnych, lokomocyjnych i efektywnego wypełniania codziennych obowiązków. Zmiany fizjologiczne wieku geriatrycznego często wymuszają konieczność korzystania zeCzytaj dalej