Szukaj

Bezobjawowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo, co utrudnia zatrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu. W celu walki z epidemią należy masowo wykonywać testy wśród tych, którzy mają kontakt z ludźmi zainfekowanymi wirusem.
Badania prowadzone na całym świecie pozwoliły wykazać, że znaczny odsetek zakażonych osób np. w więzieniach, domach opieki, miejscach pobytu dla bezdomnych, nie miał objawów. Osoby nie wykazujące objawów infekcji mogą roznosić koronawirusa przez 14 dni lub dłużej, nie ustalono jednak, jaki jest poziom zakaźności w tym przypadku.
Istotne jest to, iż bezobjawowe przejście choroby nie oznacza, że koronawirus nie przyczynił się do rozwoju zmian patologicznych w organizmie. Istnieją przypuszczenia, że mimo braku symptomów infekcji, może dojść do uszkodzeń płuc i zaburzenia ich funkcji.
Zapobieganie zakażeniu
Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia należy zasłaniać usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak sklepy, restauracje, lokale usługowe. Maseczki nie dają 100% ochrony przez infekcją, ale pozwalają zmniejszyć ryzyko zachorowania pod warunkiem, że dobrze przylegają do twarzy i nie są zawilgocone. Wielowarstwowe maseczki są skuteczniejsze niż te jednowarstwowe, zwłaszcza jeśli jedna z warstw jest wykonana z wodoodpornej tkaniny. Istotne jest zachowanie minimum 1,5 metra dystansu między ludźmi. Pamiętajmy, że każdy dodatkowy metr odległości od innego człowieka pozwala dodatkowo obniżyć ryzyko zachorowania. Warto rozważyć także ochronę oczu podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, bowiem przyłbice lub gogle zmniejszają niebezpieczeństwo zakażenia o 10%.
Klastery zakażeń
Klaster zakażeń oznacza powstanie wielu zakażeń od jednej osoby, dlatego przy luzowaniu obostrzeń należy zredukować możliwość pojawienia się takich zdarzeń. Unikanie niektórych sytuacji pozwoli nam zmniejszyć ryzyko zakażenia. Największe niebezpieczeństwo stwarzają osoby wydychające intensywny strumień powietrza, czyli te, które wykazują aktywność fizyczną. Zwiększone prawdopodobieństwo zakażenia może wystąpić na siłowni, w klubie fitness oraz na weselach, potańcówkach. Warto zdawać sobie sprawę, że większe ryzyko infekcji występuje w zamkniętych pomieszczeniach w obiektach sportowych niż na otwartej przestrzeni, dlatego osoby biegające w parku czy w lesie nie są takim zagrożeniem, jak np. użytkownicy siłowni. Najważniejsze jest zachowanie minimum 1,5 metrowego dystansu od innych ludzi, nawet na otwartych przestrzeniach, a także mycie rąk wodą z mydłem i unikanie dotykania przedmiotów używanych przez inne osoby.