Bezpieczne warunki pracy

Bezpieczne warunki pracy

W pracy nie tylko istotna jest wysokość zarobków, ale również bezpieczne warunki pracy.

Chcesz poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie, ale nie masz możliwości finansowych?

Złóż wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a możesz dostać nawet 500 tys. zł.

Uwaga! Na firmy proponujące odpłatne szkolenia i pisanie wniosków – darmową pomoc można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bezpieczne warunki pracy są tematem programu finansowanego przez ZUS.

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje zarówno projekty inwestycyjne, jak i projekty doradcze.

 • Pierwsze dotyczą podniesienia bezpieczeństwa technicznego w bezpośrednim otoczeniu pracowników.

Może to być np.:

 • zakup urządzeń oczyszczające powietrze,
 • instalacja osłon do niebezpiecznych maszyn i urządzeń,
 • instalacja kabin dźwiękoszczelnych.

W mniejszych firmach – zatrudniających do 49 pracowników – Zakład może też wesprzeć zakup środków ochrony indywidualnej pracowników, ale pod warunkiem, że pracodawca przedstawi dokumentację prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.

W przypadku projektów doradczych, ZUS dofinansowuje działania które mają pomóc przedsiębiorcom ocenić zagrożenia występujące w miejscu pracy.

Polega to np. na :

 • przeprowadzeniu pomiarów hałasu, wibracji, zapylenia,
 • ocenie ergonomii miejsc pracy, czy instalacji technicznych.

Co ważne, przedsiębiorca może połączyć projekt inwestycyjny z doradczym.

Pośpiech? Niepotrzebny.

W 2015 r. na wszelkie projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa w pracy, ZUS przeznaczył 27 mln zł.

Z roku na rok tych środków będzie więcej :

 • w 2016 r. Zakład przeznaczy na ten cel prawie 35 mln zł.,
 • w 2017 r. już przeszło 46 mln zł.

Z góry określona na dany rok pula pieniędzy nie oznacza, że po jej wyczerpaniu nabór projektów będzie wstrzymany.

Przyjęty zostanie każdy wniosek. Spieszyć się nie trzeba, bowiem ZUS wypłaca dotacje w dwóch transzach.

 • Pierwszą przedsiębiorca odbiera w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
 • Pozostałą część Zakład przekazuje po zakończeniu inwestycji i weryfikacji, czy została zrealizowana zgodnie z umową.

Niejednokrotnie więc jest tak, że pierwsza z transz wypłacana jest jednego roku, a druga w roku kolejnym.

Ile ZUS wypłaci?

Skala dofinansowania danego przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy zależy od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników.

 • Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9 pracowników mogą liczyć na środki pokrywające 90 proc. kosztów inwestycji, do wysokości 140 tys. zł.
 • Firmy małe z załogą do 49 osób otrzymają maksymalnie 210 tys. zł, które to środki pokryją do 80 proc. inwestycji.
 • Przedsiębiorstwa średnie, do 249 pracowników mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 60 proc. wszystkich kosztów modernizacji, do kwoty 340 tys. zł.
 • Największe podmioty, zatrudniające od 250 osób w górę skorzystają z finansowania 20 proc. nakładów inwestycyjnych, ale do kwoty aż 500 tys. zł.

Podkreślić należy przy tym, że nie ma przeszkód, by skorzystać ze środków z ZUS więcej niż jeden raz.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokładną listą możliwych do realizacji projektów, dostępne są na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl/prewencja.

Na portalu ZUS jest także poradnik jak wypełnić wniosek.

Należy pamiętać, że istotnym elementem oceny składanego przez przedsiębiorcę wniosku jest weryfikacja inwestycji przez zewnętrznego eksperta, biegłego w danej dziedzinie.

Taki ekspert dokonuje też odbioru inwestycji, stwierdzając poprawność jej realizacji.

ZUS ostrzega: sprawdź dokładnie szkolenie!

Na rynku w ostatnim czasie pojawiło się wiele ofert szkoleniowych dotyczących pisania wniosków o dofinansowanie.

Jak można przeczytać w opisach szkoleń, mają być one prowadzone przez ekspertów oceniających projekty inwestycji ze strony Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Część firm oferuje dodatkowo pisanie wniosków, oczywiście za wynagrodzeniem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradza zachowanie ostrożności w korzystaniu z takich form pomocy.

Eksperci CIOP-PIB oceniający wnioski zobowiązani są do zachowania bezstronności
i nie mogą uczestniczyć w tego typu komercyjnych szkoleniach.

Ze względu na charakter dofinansowania, dotyczący konkretnych stanowisk pracy, przygotowanie wniosku wymaga dokładnego sprawdzenia warunków pracy na miejscu u wnioskodawcy, co jest niemożliwe do zrealizowania podczas szkoleń szeregu uczestników działających w różnych branżach.

Bezpłatną pomoc i konsultacje w zakresie „Programu dofinansowania”, w tym wyjaśnienia dotyczące dokumentów, które należy złożyć, oferują specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Osoby, które mają jakiekolwiek problemy z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie lub mają co do tego wniosku jakiekolwiek pytania, zawsze mogą zwrócić się do specjalistów z ZUS z prośbą o ich wyjaśnienie.

Zakład nie odrzuca dokumentów z powodu znajdujących się w nim błędów. Wszystkie nieścisłości wyjaśniamy kontaktując się z klientem, tak by całość wniosku była poprawna – wyjaśnia Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS.« (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *