Szukaj

Bezpiecznie na lodzie

Bezpiecznie na lodzie

Zima daje nam się we znaki, sypie śnieg, pod którym kryje się lód, dlatego warto dowiedzieć się, jak zachowywać się bezpiecznie na lodzie.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie zrealizowało profilaktyczny film pt.: „Bezpiecznie na lodzie”. Film został wyprodukowany przy współudziale Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Film zostanie zaprezentowany 9 lutego 2017 roku o godzinie 9.30 w siedzibie komisariatu Policji na ul. Wybrzeże Szczecińskie 6.

Na projekcję zaproszono w celach profilaktycznych uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, ale mile widziani będą również ich opiekunowie, rodzice , dziadkowie i osoby zainteresowane bezpieczeństwem funkcjonowania w czasie zimy.

Wkrótce rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. Rodzice i dziadkowie powinni w tym okresie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych pozostających pod ich opieką. Ferie zimowe to okres zabaw na śniegu i na lodzie. Można wreszcie poszaleć na sankach, nartach czy łyżwach. Te wszystkie zabawy mogą prowokować jednak groźne dla zdrowia i życia sytuacje.

W czasie zimy należy pamiętać o tym, że nie zawsze jest bezpiecznie na lodzie.

Najgroźniejszym niebezpieczeństwem, jakie może przytrafić się w czasie zimowych zabaw jest załamanie się tafli lodu pod stającą na nim osobą. Sytuacja taka może przytrafić się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wiele osób w nieświadomości tego, jak cienki jest lód na stawach, rzekach czy jeziorach wkracza na jego powierzchnię, by wykorzystać ten teren do jazdy na łyżwach, popisów samochodowych czy łowienia ryb w przerębli. Sprawy przybierają tragiczny obrót , gdy okazuje się, że obciążony nadmiernie lód na powierzchni wody zaczyna gwałtownie pękać. Kąpiel w lodowatej wodzie może skończyć się śmiercią.

Na filmie instruktażowym „Bezpiecznie na lodzie” będzie można zobaczyć, jak należy się prawidłowo zachować podczas sytuacji zagrożenia na lodzie.

Osoby odpowiedzialne za dzieci powinny pamiętać wtedy o podstawowych zasadach:

• Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki,
sadzawki, stawy i jeziora. Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo
zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli.

• Jeśli dzieci mają się bawić na lodzie pokrywającym zbiornik wody, to powinni go wcześniej
sprawdzić osoby dorosłe – lód musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno być na
nim przerębli. Także temperatura otoczenia musi być ujemna.

• Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody,
mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy.
Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.

• Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą przebywać w pewnej odległości
od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód,
jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy).
• Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody
łatwiej wydostaniemy się na powierzchnię.

• Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy
w kierunku brzegu.

Gdy jednak załamie się pod kimś lód, trzeba stosować się do poniższych procedur:

• W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy.
Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód.
Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.

• Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również
może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej,
ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod
ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego.

• Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na
odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec.
• Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast
poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.
• Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem,
kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby
zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą
wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

• W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny
do picia. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz.