Czym są umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Czym są umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

Umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego inaczej nazywane są drobnymi umowami. Najczęściej powyższe pojęcie stosowane jest na gruncie prawa cywilnego, jako czynności dokonywane przez osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych bądź przez osoby, które są całkowicie pozbawione tej zdolności.

Niestety w kodeksie nie znajdziemy unormowanego katalogu czynności, które mogłyby bezpośrednio wskazać, które czynności są umowami powszechnie zawieranymi w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Jednakże umowy takie można opisać, jako służące zaspokajaniu bieżących potrzeb. Przykładami bieżących potrzeb mogą być np. drobne zakupy, drobne umowy koleżeńskie np. zamiana artykułów, zakup pieczywa, odzieży, gazety. Przede wszystkim ważne jest to, aby taki zakup wiązał się ze sprawami życia codziennego. Ponadto do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego można również zaliczyć np. przejazd komunikacją miejską, zakup biletów na różne imprezy kulturalne lub sportowe (np. bilety do kina, na mecze). Do tej kategorii można również zakwalifikować czynności, które pozwalają na korzystanie z automatów zawierających napoje, słodycze, zabawki lub inne produkty.

Pojęcie przedmiotowych umów występuje w treści artykułów 14 i 20 Kodeksu cywilnego. Art. 14 § 2 k.c. wskazuje na fakt, w którym jeżeli osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych, zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, to wówczas umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Umowy, które nie są zaliczane do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, a zostały przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych zawarte są nieważne. Podobne wskazanie zostało zawarte w art. 20 k.c., który mówi o osobach o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, mogących zawierać drobne umowy bez zgody przedstawiciela ustawowego.

Na marginesie zaznaczyć można, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach stwierdził, iż umową o charakterze powszechnym będzie umowa sprzedaży do wysokości 10 EURO.(Następny artykuł) »Jeden Komentarz to Czym są umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego?

  1. umowa powszechnie zawierana w drobnych sprawach bieżących życia codziennego może być zawarta na czas nieokreślony? Z osobą niepełnoletnią bez zgody rodzica?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *