Dorabianie do emerytury

Dorabianie do emerytury

Od 1 czerwca b.r. obowiązują nowe limity dodatkowych zarobków emerytów i rencistów, których przekroczenie grozi zmniejszeniem, a niekiedy nawet zawieszeniem, przyznanych świadczeń, dlatego warto dowiedzieć się w jakim zakresie możliwe jest dorabianie do emerytury.

Obecnie emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł brutto bez konsekwencji ze strony ZUS-u. Jeżeli zarobki przekroczą kwotę 5659,70 zł brutto, istnieje ryzyko, że wypłata świadczeń emerytalno-rentowych zostanie wstrzymana. Kwoty przychodu, które skutkują obcięciem świadczeń, są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego za wcześniejszy kwartał. Emerytura bądź renta ulegają zmniejszeniu, kiedy zarobki pracownika przekraczają 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Do zawieszenia dochodzi natomiast w momencie, gdy zarobki przekraczają 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zarobki mieszczące się między 3047,50 zł a 5659,70 zł brutto powodują, że świadczenie zostanie zredukowane o wartość przekroczenia w wysokości 70-procent średniego wynagrodzenia.  Zaznaczamy przy tym, że świadczenia nie mogą zostać zmniejszone o więcej niż 565,53 zł w przypadku emerytury, bądź renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i o 424,18 zł w przypadku renty.

Należy pamiętać o tym, że dorabianie do emerytury objęte jest limitami.

Limitów dorabiania muszą pilnować osoby podejmujące działalność objętą obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Dotyczy to emerytów i rencistów zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowy o świadczenie usług (innej niż zlecenie lub agencyjna), prowadzących pozarolniczą działalność, pracujących w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych oraz z pełniących służbę w policji, Straży Pożarnej oraz innych służbach mundurowych.

Limity dorabiania nie są nałożone na wszystkich świadczeniobiorców. Do grupy osób, które nie muszą przejmować się wysokością zarobków dodatkowych, należą:
– emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej, bądź przejściem na emeryturę.
– osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło, bądź innej umowy niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
– świadczeniobiorcy, którzy otrzymali prawo do renty z tytułu pobytu w obozach i innych miejscach odosobnienia m.in. inwalidzi wojenni.
– emeryci lub renciści, którzy złożyli wniosek o zawieszenie wypłaty świadczenia i nie pobierali należnej emerytury lub renty przez cały rok kalendarzowy.
– świadczeniobiorcy legitymujący się ustalonym prawem do emerytury, która podlegała zawieszeniu, z racji całorocznej pracy w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz jednego pracodawcy, u którego świadczeniobiorca pracował przed przejściem na emeryturę.

Wiele osób skorzysta w tym roku, w październiku z możliwości przejścia na emeryturę zgodnie z obowiązującą ustawą o obniżeniu wieku emerytalnego. Przed podjęciem takiej decyzji warto mieć świadomość istnienia limitów dotyczących dorabiania na emeryturze.(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *