Szukaj

Geriatryczne Centrum Medyczne w Warszawie

Geriatryczne Centrum Medyczne w Warszawie

W siedzibie Centrum Alzhaimera (przy ul. Wilanowskiej 257) powstanie nowoczesne Geriatryczne Centrum Medyczne w Warszawie .

W 2011 roku zaczęło działać Centrum Alzheimera, dzięki któremu osoby starsze ze zdiagnozowanymi chorobami otępiennymi mogły uzyskać należną im pomoc.
Rozszerzenie placówki o Centrum Geriatryczne stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie pacjentów w podeszłym wieku, którzy wymagają specjalistycznej pomocy. Docelowo z usług Centrum skorzysta nawet 2500 osób. Pełne wdrożenie projektu nie tylko zwiększy dostępność usług medycznych, ale także pomoże w zdefiniowaniu największych bolączek trapiących seniorów.
Oferta ośrodka geriatrycznego obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną z lekarzem rodzinnym, rehabilitację (od września b.r.), poradnie specjalistyczne (póki co termin uruchomienia poradni nie jest ustalony i nie wiadomo czy w ogóle do niego dojdzie).
Wdrożenie projektu nie tylko zwiększy dostępność do specjalistycznej opieki dedykowanej seniorom, ale będzie także stanowiło bazę do realizacji późniejszych projektów z zakresu opieki długoterminowej osób starszych.

Geriatryczne Centrum Medyczne w Warszawie ma zagwarantować odpowiednią opiekę medyczną dla stołecznych seniorów

Dwa lata temu w szpitalu Wolskim uruchomiono oddział geriatryczny. Zapotrzebowanie społeczne jest jednak zbyt duże, aby 36-łóżkowy oddział stanowił poważną odpowiedź na potrzeby pacjentów. Warto przy tym zauważyć, że w wielu warszawskich dzielnicach osoby starsze stanowią bardzo dużą część populacji. Jest to szczególnie odczuwalne w obszarach przylegających do ścisłego centrum, gdzie aż 25 procent mieszkańców to osoby powyżej 50 roku życia.
Oddział w Szpitalu Wolskim został nieszczęśliwie wyłączony z sieci szpitali, która została utworzona przez Ministerstwo Zdrowia. Miejmy nadzieję, że kolejne etapy wdrażania poradni i rehabilitacji w Geriatrycznym Centrum Medycznym przebiegną bez problemu. W założeniu poradnia specjalistyczna ma zatrudniać lekarzy geriatrów, neurologów i psychiatrów. Jej uruchomienie jest jednak uzależnione od ogłoszenia konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.