E-papierosy – bezpieczne czy nie?

W e-papierosach tytoń jest zastąpiony przez e-liquid składający się z nikotyny, substancji bazowych oraz aromatyzujących. Do substancji bazowych zaliczamy glikol propylenowy, który nie jest związkiem tożsamym z glikolem etylenowym zaliczanym do środków rakotwórczych. Glikol propylenowy to bezbarwna, bezzapachowa ciecz, nie będąca związkiem szkodliwym dla zdrowia. Substancja ta nie odkłada się w organizmie człowieka, po wniknięciu do ustroju zostaje częściowo usunięta przez nerki, a reszta jest metabolizowana w procesach biochemicznych. Bezpieczna dawka omawianej substancji to 25 mg na 1 kg masy ciała, lecz nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych nawet po spożyciu większej ilości. Badania nie wykazały, aby glikol propylenowy miał rakotwórczy bądź mutagenny wpływ na organizm. Nie zarejestrowano również, aby wspomniany związek doprowadził do zgonu człowieka.
E-liquid zawiera nikotynę o różnym stężeniu, więc palacz może sam zdecydować, jaki produkt chce nabyć. Nikotyna w niewielkich stężeniach wywiera pobudzający wpływ na organizm, dochodzi do przyspieszenia akcji serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego i zwiększonego skurczu naczyń krwionośnych – wszystkie te składowe decydują o wzroście zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Większe dawki nikotyny zaburzają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, co wywołuje poczucie zmęczenia, braku energii. Podczas palenia klasycznych papierosów oraz e-papierosów wspomniana substancja dociera do mózgu w ciągu 10 sekund, co tłumaczy jej uzależniający wpływ na organizm. Warto zatem rozważyć kupno kartridża o niskiej lub zerowej zawartości nikotyny.
Czy zatem e-papierosy są bezpieczne dla zdrowia?
Produkty te mogą być stosowane u osób uzależnionych od palenia tytoniu, jako terapia zastępcza o niższej szkodliwości dla układu sercowo-naczyniowego. E-papierosy pomagają obniżać zagrożenie dla zdrowia, ale go nie niwelują, bo para elektronicznych urządzeń dozujących nikotynę też zawiera związki niebezpieczne. Warto jednak nadmienić, iż ilość i stężenie substancji rakotwórczych jest wielokrotnie niższe niż w przypadku palenia papierosów tradycyjnych. Palenie tytoniu jest niebezpieczne również ze względu na powstawanie niebezpiecznych substancji będących produktami spalania. Substancje te odpowiadają za zmiany patologiczne śródbłonka naczyń krwionośnych. Widzimy więc, że nie można przypisywać szkodliwego wpływu na układ sercowo-naczyniowy wyłącznie nikotynie. Różnicą między papierosami klasycznymi a e-papierosami jest brak procesu spalania w przypadku elektronicznych urządzeń. Pamiętajmy jednak, że w wyniku tworzenia się aerozolu w e-papierosach dochodzi do ukształtowania się nowych substancji, które nie są bez znaczenia dla zdrowia. Ilość tych substancji jest wszakże niewielka w odniesieniu do ilości niebezpiecznych związków skrywających się w dymie tytoniowym.
Rozważając zamianę papierosów tradycyjnych na e-papierosy pamiętajmy, że elektroniczna wersja papierosów nie wywiera tak destrukcyjnego wpływu na układ krążenia jak wersja klasyczna. Niemniej jednak nie znamy długofalowych skutków używania e-papierosów, dlatego ich stosowanie w chwili obecnej można rozpatrywać jedynie w kategoriach redukcji szkód u nałogowych palaczy tytoniu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *