Elektroencefalografia (EEG) – czym jest to badanie?

Elektroencefalografia to badanie neurofizjologiczne, które służy ocenie czynności elektrycznej mózgu. Badanie wykonuje się w wybranych przypadkach, takich jak epilepsja, zaburzenia snu lub stany po zatruciach lekami o działaniu neurotoksycznym. Przekonaj się, na czym polega EEG i w jakim celu się je wykonuje!

 

Co to jest elektroencefalografia?

Elektroencefalografia, w skrócie EEG, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, za pomocą której poddaje się ocenie bioelektryczną czynność mózgu. W trakcie badania dokonuje się rejestracji zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry. Zmiany te związane są z aktywnością neuronów kory mózgowej. Za pomocą specjalnego urządzenia i sieci elektrod umieszczanych na czaszce dokonuje się wzmocnienia sygnału, który zostaje zapisany w formie graficznej, czyli elektroencefalogramu.

 

EEG mózgu – przebieg badania

Badanie EEG wykonywane jest przy pomocy zestawu elektrod przykładanych w konkretnych miejscach na skórze głowy. Każda elektroda połączona jest z urządzeniem rejestrującym. W wybranych badaniach zapis elektroencefalografu połączony jest z rejestracją nagrania wskazującą zachowanie pacjenta.

Elektroencefalografia jest badaniem całkowicie bezbolesnym. Pacjent pozostaje w pozycji leżącej przez kilkadziesiąt minut. Przez większość badania zaleca się utrzymanie zamkniętych oczu. Osoba przeprowadzająca badanie może jednak zalecić próby zamykania i otwierania oczu, czy też hiperwnetylację (wykonywanie głębokich wdechów) i stymulację błyskami świetlnymi. W ostatnim przypadku mowa o EEG z prowokacją, która ma na celu ujawnienie zaburzeń niewidocznych w przypadku podstawowej elektroencefalografii.

 

W jakim celu wykonuje się EEG?

Aktualnie badanie EEG bywa wypierane przez nowocześniejsze metody diagnostyczne. Wciąż jest to jednak pomocne badanie w przypadku wielu schorzeń. Wskazaniem do elektroencefalografii są zaburzenia neurologiczne związane z objawami, takimi jak:

  • napady padaczkowe,
  • epizody krótkotrwałej utraty przytomności,
  • zaburzenia wzroku i mowy,
  • bóle głowy,
  • problemy ze snem.

EEG stosuje się także jako metodę diagnostyczną, pozwalającą na ocenę pracy mózgu, np. po urazach czaszkowo-mózgowych, po udarach lub w celu stwierdzenie śmierci mózgowej.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.