Emerytura według nowych zasad

Emerytura według nowych zasad

Wkrótce zacznie obowiązywać emerytura według nowych zasad. Wiele starszych osób  skorzysta w październiku z możliwości przejścia na emeryturę, zgodnie z decyzją rządu o obniżeniu wieku uprawniającego do świadczeń emerytalnych.

W dniu 16 grudnia zeszłego roku Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego. Jej przepisy wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 roku. Gwarantują one uzyskanie emerytury w naszym kraju kobietom w wieku 60 do 61 lat i 4 miesięcy oraz mężczyznom w wieku 65 do 66 lat i 4 miesięcy.

Aby uzyskać świadczenie, jakie gwarantuje emerytura według nowych zasad trzeba spełniać kilka warunków.

Obowiązujący próg wiekowy musi być osiągnięty po 30 września 2017 roku.

Osoby starsze, które będą miały wcześniej ukończone 60 i 65 lat, mogą w tym roku przejść na emeryturę, jeśli nie należą do grupy z podwyższonym wiekiem emerytalnym.

Informacje na ten temat można naleźć w art.24 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Konieczne jest złożenie wniosku o emeryturę.

Można go pobrać ze strony internetowej ZUS lub osobiście w placówce ZUS. Wniosek można złożyć elektronicznie, jeśli ktoś posiada możliwość logowania się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Należy pamiętać o dołączeniu do wniosku informacji:

  • o okresach składkowych i nieskładkowych w swoim życiu,
  • dokumentach potwierdzających między innymi zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej lub pozarolniczej,
  • okres służby wojskowej,
  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • okres urlopu wychowawczego,
  • okres nauki w szkole wyższej.

Na pewno mogą się przydać zaświadczenia o osiąganych zarobkach czy o wykonywaniu pracy w warunkach szczególnych.

Wniosek można złożyć elektronicznie, ale również osobiście lub z pomocą upoważnionego pełnomocnika w każdym oddziale ZUS. Może również zostać wysłany pocztą czy też, jeśli przebywamy za granicami Polski, przekazany z pomocą urzędu konsularnego.

Dokumenty powinny zostać złożone nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków, jakie uprawniają do uzyskania świadczenia. Wcześniejsze wnioski będą niestety traktowane odmownie, z określeniem jakie warunki nie zostały spełnione do ich realizacji.

Warto pamiętać, że Karta Nauczyciela uprawnia do ubiegania się o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Posiadacze Karty mogą składać wnioski o przyznanie emerytury, jeśli skończyły 55 lat i w dniu 1 stycznia 1999 roku wykazywały 20 letni staż lub 15 lat pracy w pełnym wymiarze czasu.

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się również nauczyciele, którzy skończyli 60 lat i 1 stycznia 1999 roku mieli za sobą 20 letni staż  lub 15 lat pracy. Wcześniejsza emerytura przysługuje także nauczycielom, którzy nie są członkami OFE. Otrzymają ją również ci, którzy przez ZUS złożą wniosek o przekazanie środków z OFE na rzecz budżetu państwa. Również nauczyciele z gimnazjów, którzy w związku z ich likwidacją utracili pracę w roku szkolnym 2017/2018, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.

ZUS do końca września tego roku ZUS poinformuje Otwarte Fundusze Emerytalne o obowiązku stopniowego przekazywania do ZUS środków z rachunków osób, które za 10 lat osiągną wiek emerytalny. Zostaną one umieszczone na subkontach tych osób w ZUS.

Nowa ustawa w kwestii emerytur reguluje również kwestię emerytur częściowych. Od 1 października tego roku nie będą one już przyznawane. Uzyskają je tylko te osoby, które spełnią warunki do jej otrzymania do końca września tego roku, nawet jeśli złożą swoje wnioski później.

Przejście na wcześniejszą emeryturę budzi zainteresowanie u wielu Polaków. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to w wielu przypadkach z niższym świadczeniem niż to, jakie otrzymaliby w późniejszym wieku.

 « (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *