Szukaj

Ile można dorobić na emeryturze? Od czerwca zmiana limitów!

Ile można dorobić na emeryturze Od czerwca zmiana limitów!

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, mogą bez przeszkód nadal pracować nie martwiąc się o wysokość emerytury czy renty. Inaczej jest natomiast w przypadku wcześniej uzyskanych świadczeń. Co więcej, od 1 czerwca 2020 roku limity uległy zmianie. Ile więc może sobie dorobić emeryt lub rencista i jednocześnie nie stracić prawa do wypłaty od ZUS?   

 

Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?

Emerytura to świadczenie, którego wysokość uzależniona jest m.in. od zgromadzonych składek emerytalnych. Prawo do emerytury mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub z odrębnych wskazań mogą przejść na emeryturę wcześniej, czyli przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Otrzymując rentę lub emeryturę można nadal pracować, jednak tylko w przypadku osób w wieku emerytalnym zarobki nie wpływają na wysokość emerytury lub renty. Tak więc, kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po 65. roku życia mogą dorabiać bez limitów. Niezależnie od osiąganych dochodów ich renta lub emerytura nie może być zmniejszona, czy też zawieszona.

 

Ile można dorobić do wcześniejszej emerytury lub renty? Ile wynosi limit?

Limity wskazujące, ile można dorobić do renty i emerytury, dotyczą osób poniżej wieku emerytalnego. W takich przypadkach również można pracować, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Na dzień 1 czerwca 2020 roku wiadomo, że wysokość świadczenia emerytalnego zostanie zmniejszona, jeśli emeryt zarobi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dotyczy to kwartału kalendarzowego, który jako ostatni został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualnie kwota, która może spowodować zmniejszenie emerytury wynosi 3732,10 zł.

Z kolei osoby, które dorabiają 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia muszą liczyć się z całkowitym zawieszeniem renty bądź emerytury. Zgodnie z ostatnimi danymi wartość ta jest równa 6758,20 zł.

Aktualnie obowiązujące limity są więc o kilkaset złotych wyższe w porównaniu do dopuszczalnej kwoty przychodów z ostatniego kwartału, co jest korzystne w przypadku osób, które pozostają aktywne zawodowo.