Jak długo ważne są recepty od lekarza?

Jak długo ważne są recepty od lekarza

Żeby recepta mogła być zrealizowana z przysługującą Pacjentowi zniżką konieczne jest jej wykupienie w odpowiednim terminie, który może wynosić kilka dni lub miesięcy. Ważność recepty zależy od przepisywanych środków, a po upływie określonej daty tracimy możliwość skorzystania z refundacji. Przeczytaj, ile czasu masz na realizację recepty wystawionej przez lekarza.

Recepta jest dokumentem umożliwiającym zakupienie leków niedostępnych bez przepisu lekarza lub objętych refundacją. Na jej podstawie Pacjentowi przysługuje zniżka uprawniająca do tańszego wykupienia wyrobu medycznego, a wysokość refundacji regulowana jest przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nie każdy lek na receptę jest jednak objęty refundacją. Często recepta ma jedynie charakter dokumentu umożliwiającego zakup leku, który nie jest dostępny w ogólnej sprzedaży.

Data realizacji recepty zwykle wynosi 30 dni licząc od dnia następnego po dacie wystawienia – po tym okresie leku nie możemy wykupić z ewentualnie przysługującą zniżką. Należy pamiętać, że liczy się pełne dni niezależnie od ewentualnych świąt, długości miesiąca, czy dni wolnych od pracy – każdy dzień jest uwzględniany. Co więcej, data realizacji recepty to dzień, w którym Pacjent kupił lek i otrzymał paragon lub fakturę, a nie data zamówienia leku. Jeśli więc Pacjent chce kupić lek w ostatnich dniach ważności recepty, należy liczyć się z możliwością, że danego preparatu nie będzie aktualnie w aptece, a jego zamówienie może potrwać kilka dni. Wówczas istnieje ryzyko, że recepta straci ważność.

Inną datę realizacji mają jednak antybiotyki oraz preparaty dla indywidualnych pacjentów, a także szczepionki, które mają ważność 90 lub 120 dni (w przypadku leków sprowadzanych z zagranicy).

Zdarza się, że lekarz wystawia receptę z adnotacją ,,data realizacji od dnia”, co oznacza, że nie możemy zrealizować recepty przed terminem określonym na dokumencie i liczenie dni ważności rozpoczynamy dopiero od wskazanej daty. Nie wszystkie leki mogą być jednak przepisane w ten sposób, wyjątkiem są preparaty immunologiczne wytwarzane specjalnie dla Pacjenta lub sprowadzane indywidualnie z zagranicy.

Recepta na antybiotyk w tabletkach lub w płynie, a także do wstrzykiwań ważna jest tylko 7 dni.

Leki recepturowe, czyli wykonywane w aptece według przepisu lekarza, mają standardową ważność taką samą jak w przypadku innych środków: 30 dni lub 7 dni, jeśli zawierają antybiotyk. Warto jednak pamiętać, że apteka może przygotować lek robiony w ciągu 48 godzin, więc Pacjent udający się do apteki w ostatniej chwili ważności recepty może nie zdążyć z jej terminowym wykupieniem. Lekarz może wystawić receptę na lek robiony z adnotacją ,,cito”, co oznacza, że lek powinien być wykonany w ciągu maksymalnie 4 godzin. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, że szybkie wykonanie dotyczy jedynie dnia, w którym recepta została wystawiona. Pacjent zgłaszający się z taką receptą następnego dnia musi liczyć się z tym, że lek może zostać przyrządzony do 48 godzin. Należy pamiętać również o terminowym odebraniu zamówionego leku – po upływie 6 dni apteka ma prawo odmówić jego wydania.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *