Jak uregulować kontakt dziadków z wnukami ?

Jak uregulować kontakt dziadków z wnukami

Osobiste kontakty dziadków z wnukami są bardzo ważne dla podtrzymania łączącej ich więzi. Kontakty te pozwalają dzieciom na prawidłowy rozwój oraz kształtowanie ich osobowości. Co jednak zrobić w przypadku, gdy rodzice wnuków się rozwodzą i jedno z nich ogranicza możliwość osobistego kontaktu z wnukami lub całkowicie go uniemożliwia ?

Dziadkowie mogą wystąpić do sądu o uregulowanie ich kontaktów z wnukami. Co prawda, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie normuje wprost tego uprawnienia. Jednakże Sąd Najwyższy w uchwale z 14 czerwca 1988 roku rozstrzygnął, że dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci.

W uzasadnieniu przytoczonej powyżej uchwały Sąd Najwyższy wskazać, że rodzice mają obowiązek dbać o rozwój dziecka w imię jego dobra. Zatem powinni dla pełnego rozwoju osobowości dzieci umożliwić im kontaktowanie się z krewnymi (w tym z dziadkami) przy ich właściwej postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te mogą wpłynąć na lepsze wychowanie i rozwój dziecka oraz sprzyjać kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Dlatego też wniosek dziadków o uregulowanie kontaktów z wnukami nie tylko nie kłóci się z interesem dzieci, ale również jest on dla jego dobra.

Dziadkowie, którzy chcą uregulować swoje kontakty z wnukami powinni złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o uregulowanie kontaktów. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł, którą należy uiścić na konto sądu lub opłacić w kasie sądu. We wniosku należy wskazać w jaki sposób chcemy uregulować kontakty tzn. wskazać, kiedy kontakty mają się odbywać oraz jak często. Kontakty dziadków z wnukami mogą odbywać się zarówno w miejscu zamieszkania dziecka, jak również w miejscu zamieszkania dziadków. Przy rozpoznaniu sprawy sąd weźmie pod uwagę przede wszystkim wiek dziecka, jego potrzeby oraz dotychczasową więź z dziadkami. Sąd może również skierować dziadków oraz wnuki na badanie Sądowego Zespołu Opiniodawczego w celu potwierdzenia, czy istnieje pomiędzy nimi pozytywna więź. Następnie po rozpoznaniu wszelkich okoliczności sprawy oraz uwzględnieniu dobra dziecka, sąd ustali sposób wykonywania kontaktów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *