Koronawirus – najbardziej narażeni są seniorzy z osłabioną odpornością

Koronawirus z Wuhan, który nazwano 2019-nCoV, budzi coraz większą grozę. Przypadki zachorowania zanotowano już w przeszło 50 krajach na świecie, jednak najwięcej zgonów wciąż obserwuje się w Chinach. Wśród osób, które zapadają na ciężką postać choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa największy odsetek to osoby starsze z osłabionym układem immunologicznym. Zobacz, jakie choroby zwiększają ryzyko związane z koronawirusem.

 

Kim są osoby chorujące na COVID-19?

2019-nCoV to rodzaj koronawirusów, którego pierwsze przypadki zachorowania zanotowano w Wuhan w Chinach. W tym kraju doszło do ok. 99% wszystkich przypadków, jednak wirus przenosi się drogą kropelkową (kaszel, kichnięcie) i rozprzestrzenił się także w innych miejscach na całym świecie. Według najnowszych danych liczba zachorowań przekroczyła 80 000 osób, a przypadków śmiertelnych odnotowano ok. 2800 – dane te stale się zmieniają.

Osoby zakażone koronawirusem nie zawsze doznają ciężkich objawów. Wirus może przypominać także niegroźne przeziębienie, co oznacza, że część zakażonych przechodzi chorobą łagodnie i przypadki takie mogą nie być diagnozowane. Jedynie u części chorych koronawirus przyjmuje postać ciężkiego zapalenia płuc.

Do tej pory udało się sporządzić statystyki, które przedstawiają zależność między wiekiem, a przypadkami śmiertelnymi. Koronawirus najczęściej atakuje osoby starsze i to w tej grupie notuje się najwięcej zgonów. Wysoki odsetek śmiertelności (ok. 15%) dotyczy przede wszystkim osób powyżej 80. roku życia. Wśród osób, które zmarły z powodu koronawirusa we Włoszech zdecydowana większość to pacjenci, którzy przekroczyli ten wiek.

Nieco mniej przypadków śmiertelnych obserwuje się u osób po 60. roku życia, choć zdarzają się także ciężkie postacie choroby wśród osób młodych. Jednak w przypadku osób w przedziale wiekowym 60-69 lat odsetek śmiertelności wynosi niespełna 4%.

 

Jakie choroby zwiększają ryzyko infekcji koronawirusa?

Uważa się, że największym ryzykiem obarczone są osoby z osłabioną odpornością. Gdy w wyniku zaburzeń reakcji immunologicznej dochodzi do nieprawidłowej produkcji przeciwciał, wówczas wirus atakuje nosiciela wywołując u niego poważne objawy, takie jak duszności, krwioplucie, czy wysoka gorączka.

Seniorzy bardzo często mają deficyt odporności, co wiąże się z naturalnymi procesami starzenia. Z tego powodu osoby starsze są najbardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19, ale także na infekcje wywoływane innymi wirusami. Ponadto, na układ immunologiczny oraz ogólny stan zdrowia duży wpływ mają współistniejące choroby.

Według danych zgromadzonych przez naukowców najwięcej przypadków śmiertelnych koronawirusa zanotowano w przypadku osób, które cierpiały na schorzenia takie jak:

  • choroby układu krążenia,
  • cukrzyca,
  • choroby układu oddechowego,
  • nadciśnienie,
  • choroby nowotworowe.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *