Motywacja do nauki w wieku senioralnym

Motywacja do nauki w wieku senioralnym

Motywacja do nauki jest kluczem do sukcesu. Jeśli człowiek znajdzie w sobie jej wystarczające pokłady, może osiągać zamierzone cele, spełniając się na wielu płaszczyznach. Dla wielu osób wystarczającą motywacją jest wizja świetlanej przyszłości, udanego życia rodzinnego i zawodowego, poczucie spełnienia. Z wiekiem jednak, motywacja często zanika. W jesieni życia może jej szczególnie brakować. Świadomość nieuchronności dalszego starzenia się, coraz więcej ograniczeń zdrowotnych oraz lęk przed odejściem to czynniki hamujące seniorów przed wieloma wyzwaniami. Zdarza się, że nawet codzienna rutyna staje się dla osoby starszej bezsensowna, więc tym bardziej nie ma siły i ochoty na pogłębianie swej wiedzy. Współczesność od każdego człowieka wymaga jednak ciągłego rozwoju. Coraz to nowsze technologie, informatyzacja życia i wiele innych wynalazków sprawiają, że tylko pozytywne nastawienie do nauki pozwoli seniorom odnaleźć się w otaczającym ich świecie.

Opcje edukacji seniorów
Nie każdy senior musi uczęszczać na zajęcia uniwersytetu III wieku. Warto jednak zachęcać osoby starsze do brania udziału w warsztatach, wykładach i innych zajęciach tematycznych organizowanych w placówkach, takich jak domy dziennego pobytu, centra aktywności seniora, kluby seniora, domy kultury. Rezygnacja z udziału w profesjonalnie organizowanych spotkaniach powinna zostać zrekompensowana samodzielną nauką. Bardzo dobrze, jeśli senior może liczyć na swoich bliskich. Cierpliwe tłumaczenie pewnych zagadnień przez członków rodziny również może pomóc w nadążeniu za wszechobecnymi zmianami. Dla lepszych efektów warto sięgnąć po specjalistyczne poradniki stworzone z myślą o seniorach. Dostępne są w sieci, księgarniach, a niejednokrotnie stanowią dodatki do popularnych tytułów prasowych. Istotę stanowi rozbudzenie w seniorze otwartości na wiedzę.

Czynniki motywujące do nauki
Aby rozwinąć w sobie motywację do nauki, należy znaleźć w niej realny sens. Trzeba uświadomić sobie, jaką wartość ma przyswojenie określonej wiedzy i w czym konkretnym nam ona pomoże. Po drugie, trzeba ukierunkować się na sukces. Zamiast z powodu obaw przed porażką zasłaniać się gorszą pamięcią lub brakiem czasu, lepiej jest regularnie uświadamiać sobie, że jest się na dobrej drodze do jego osiągnięcia. To dlatego tak ważne jest też podzielenie nauki na niewielkie bloki tematyczne. Pozwala to częściej odnosić małe sukcesy, które dowartościowują i zwiększają sens kolejnych wyzwań edukacyjnych. To doskonały sposób na zaspokojenie potrzeby samorealizacji! Ponadto, należy pamiętać, że zdobywanie wiedzy dotyczącej aktualnych spraw, pozwoli nam dłużej zachować samodzielność. Korzystanie z bankomatów, telefonów komórkowych, internetu – wszystko to ułatwia funkcjonowanie, w znacznym stopniu uniezależniając seniora od pomocy innych. Nadążanie za nowościami to również szansa na lepszy kontakt z młodszym pokoleniem. Z powodu postępu technologicznego, przepaść między pokoleniami jest coraz większa, dlatego warto zainwestować w wiedzę, by znaleźć więcej tematów do rozmów z własnymi dziećmi i wnukami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *