Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych

Rząd zamierza uchwalić nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych.

W społeczeństwie co roku przybywa osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają opieki.

Nie każdą rodzinę stać na wynajęcie opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, dlatego wielu członków rodzin jest zmuszonych porzucić swoją karierę zawodową, by zająć się bliskim osobiście.

Takie osoby, po wielu latach pełnienia funkcji opiekuna, gdy śmierć zabiera podopiecznego, zostają praktycznie bez środków do życia i możliwości pracy.

Nowe prawa opiekunów osób niepełnosprawnych, planowane przez rząd, mają zagwarantować im zasiłek dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalne.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w momencie śmierci podopiecznego zostają z niczym

Rezygnacja z pracy i opieka nad członkiem rodziny sprawiają, że opiekun traci okres składkowy liczony do emerytury, a przecież jednak pracuje i to bardzo ciężko.

Po śmierci podopiecznego wszystkie świadczenia, jakie dana osoba otrzymywała w związku z wykonywaną opieką nad niepełnosprawnym, tracą ważność.

Nie przysługuje już wtedy opiekunowi prawo do:

  •          świadczenia pielęgnacyjnego,
  •           specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  •          zasiłku dla opiekuna.

Nie ma on również prawa do świadczeń dla bezrobotnych ani do świadczeń przedemerytalnych.

Rząd zamierza zmienić tę sytuację, tym bardziej, że szacunkowe obliczenia wskazują na znaczny wzrost liczby osób opiekujących się swoimi niepełnosprawnymi bliskimi. Liczba ta będzie wynosiła w przyszłym roku około 229 tysięcy osób i będzie dalej rosła z każdym rokiem.

Zdaniem pomysłodawców zmian, okres opieki nad osobą niepełnosprawną powinien być traktowany podobnie do zatrudnienia, w kwestii uzyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczeń przedemerytalnych.

Aktualnie nie ma żadnych rozwiązań prawnych w temacie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i chorymi, którą muszą wykonywać bliskie im osoby kosztem własnej pracy zawodowej.

Praca opiekuńcza powinna zostać doceniona i wsparta pomocą ze strony państwa, jak twierdzą autorzy projektu.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych planowane jest dla tych osób, które pobierały zasiłek pielęgnacyjny przez okres co najmniej roku.

Kwota pieniędzy, jaką rząd zamierza przeznaczyć na wydatki związane z projektem zmian, to około miliard złotych.

Ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.« (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *