Ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna

Ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna

Nowy rząd wprowadza ogromne zmiany w polityce zdrowotnej a najważniejszą z nich będzie z pewnością ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna.

Narodowy Fundusz Zdrowia ma ulec likwidacji.

Planowany jest wzrost nakładów finansowych na ochronę zdrowia i budowa wielu nowych szpitali.

Każdy obywatel, który będzie potrzebował pomocy medycznej będzie miał zapewniony bezpłatny dostęp do wszelkich świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

Zdaniem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna „ będzie uprawnieniem obywatelskim albo nawet szerzej – rezydenckim”.

Zostaną zakończone procedury sprawdzania uprawnień do bezpłatnych świadczeń medycznych.

Ma to ogromne znaczenie dla wielu osób w naszym kraju.

Problemy z zatrudnieniem na umowy, gwarantujące opłacanie składek zdrowotnych przestaną mieć znaczenie.

W takiej sytuacji pozostaje aktualnie wielu opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, którzy spełniają swoje funkcje opiekuńcze bez jakichkolwiek umów i świadczeń.

Państwowy Fundusz Celowy „Zdrowie” , który zastąpi likwidowany NFZ, będzie gromadził pieniądze na ochronę zdrowia.

Powstanie Urząd Zdrowia Publicznego, system administrowany przez struktury Ministerstwa Zdrowia i wojewódzkie urzędy zdrowia.

Nakłady finansowe na ochronę zdrowia mają wzrosnąć począwszy od roku 2018 a skończywszy na roku 2025.

W Polsce nastąpi rewolucja w systemie świadczeń zdrowotnych, ale będzie przeprowadzana sukcesywnie.

W planach jest budowa sieci szpitali o różnych poziomach referencyjnych.

Szpitale będą otrzymywały gwarancje na uzyskanie kontraktów na określony zakres świadczeń medycznych.

Jak twierdzi Minister Zdrowia z 30 miliardów złotych, jakie są przeznaczane aktualnie na świadczenia szpitalne i ambulatoryjne :

  •          około 78% kwoty zostanie przekazanych na zasadzie ryczałtowej placówkom szpitalnym
  •          około 22% sumy placówki te otrzymają w wyniku konkursów.

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej rozwiążą wiele trudnych kwestii.

Niejednokrotnie formalności i procedury związane ze sprawdzaniem ubezpieczenia chorego w ramach NFZ zabierają tak wiele czasu, że w poradniach zdrowia, przychodniach i szpitalach rosną gigantyczne kolejki.

Należy pamiętać, że w kolejkach tych w większości tkwią osoby w starszym wieku i niepełnosprawne.

Zmiany w działaniach podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i nowe zasady kontraktowania mają być wprowadzane w życie już w połowie przyszłego roku.

 

 (Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *