Od 25 maja urzędy wznawiają obsługę – sprawdź, na jakich zasadach!

W czasach pandemii koronawirusa zamknięte zostały także urzędy, a większość spraw można było załatwić tylko zdalnie lub za pośrednictwem poczty. Jednak już teraz urzędy wznawiają bezpośrednią obsługę klientów. Sprawdź, jakich zasad musisz przestrzegać udając się do urzędu administracji publicznej!

 

Od kiedy ponownie możemy osobiście załatwić sprawy urzędowe?

Zgodnie z decyzją Rządu, w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa, urzędy zawiesiły swoją działalność. Do tej pory jedynie część instytucji oferowała bezpośrednią obsługę klientów. Jednak już teraz większość spraw ponownie możemy załatwić bezpośrednio w palcówkach.

Jak zdecydował Rząd, działalność wszystkich instytucji państwowych została odmrożona z dniem 25 maja. Od tego dnia wszystkie sprawy załatwimy osobiście udając się do urzędów, takich jak m.in.:

  • Starostwo,
  • Urząd Skarbowy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponowne uruchomienie urzędów jest jednoznaczne z odmrożeniem spraw, których postępowanie zostało wstrzymane w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa. Osoby, których dotyczyły wcześniej prowadzone postępowania, mogą więc w najbliższym czasie spodziewać się listownych wezwań.

 

Jakich zasad należy przestrzegać udając się do urzędu?

Od poniedziałku 25 maja czynne są wszystkie urzędy. Nie oznacza to jednak, że całkowicie wracamy do normy sprzed ogłoszenia epidemii koronawirusa. Ponowne uruchomienie urzędów wiąże się z szeregiem wymogów zarówno dla placówek, jak i klientów.

Jakie rygory sanitarne muszą zachować urzędy administracji publicznej? Ograniczenia związane są przede wszystkim z ilością obsługiwanych osób. Ilość osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu (z wyjątkiem pracowników obsługujących interesantów) nie może przekraczać jednej osoby przypadającej na jedno stanowisko obsługi klienta.

Oznacza to, że pozostałe osoby będą musiały oczekiwać w kolejce na zewnątrz z zachowaniem odstępu minimum 2 metrów. Nadal obowiązują także maseczki ochronne, a także zalecenia związane z koniecznością dezynfekcji rąk.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *