Olsztyńskie ścieżki rowerowe

olsztyńskie ścieżki rowerowe

Dla miłośników jazdy rowerowej gmina szykuje nowe olsztyńskie ścieżki rowerowe.

Warto, by seniorzy dla poprawy kondycji również korzystali z tych propozycji.

Częstochowa i Olsztyn podpisały 14 stycznia list intencyjny w sprawie lepszego skomunikowania miasta i gminy poprzez ścieżkę rowerową. Częstochowa zaprojektuje wkrótce fragment drogi rowerowej w granicach miasta łączący się z istniejącą już ścieżką w gminie Olsztyn. Gmina projektuje odcinek od Odrzykonia do centrum Olsztyna, na który chce zdobyć środki zewnętrzne.

Nowe olsztyńskie ścieżki rowerowe mają zachęcać do jazdy nie tylko mieszkańców regionu, ale również turystów.

Częstochowa i Olsztyn wyraziły wolę współpracy na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu poprzez uzupełnienie infrastruktury rowerowej. Miasto podejmie się przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu drogi rowerowej łączącej gminy, co umożliwi lepsze wykorzystania walorów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej przez częstochowian i wszystkich turystów. W tej chwili rozważane są dwie koncepcje przebiegu brakującego odcinka drogi, która stanowiłaby bezpieczny i wygodny sposób dojazdu rowerem z Częstochowy do granicy gminy Olsztyn.

Strony postanowiły też, że będą wspólnie zabiegać o środki zewnętrzne na rozwój łączącej je infrastruktury rowerowej, a w szczególności na:

  • odcinki tworzące kompletne połączenie dróg rowerowych istniejących na terenach obu gmin,
  • odcinek od Odrzykonia do centrum Olsztyna (leżący na terenie gminy Olsztyn).

W przypadku zabezpieczenia środków budżetowych przez każdą ze stron, szczegółowe zasady współpracy przy realizacji inwestycji będą przedmiotem dalszych ustaleń.

– To jest nasz wspólny interes, żeby rowerzyści mogli się wygodnie przemieszczać między Częstochową a Olsztynem, zwłaszcza że znakomita większość odwiedzających nas turystów to mieszkańcy Częstochowy– mówił wójt Olsztyna Tomasz Kucharski.

Przypomnijmy, że na początku listopada ubiegłego roku miasto podpisało porozumienie z gminą Mstów, z którą będzie łączyć w tym roku drogi rowerowe na wysokości Przeprośnej Górki.

Na program budowy infrastruktury rowerowej zapisane jest w budżecie miasta 2016 r.  1,5 mln zł, przy czym Miejski Zarząd Dróg i Transportu będzie realizował także drogi lub pasy rowerowe – tam gdzie to możliwe – przy okazji modernizacji i budowy kolejnych częstochowskich dróg,(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *