Państwowe świadczenia dla seniorów

Państwowe świadczenia dla seniorów

Osobom starszym żyje się w Polsce źle, dlatego konieczna jest świadomość tego, że istnieją państwowe świadczenia dla seniorów.

Emerytury i renty nie starczają na opłacenie rosnących rachunków, utrzymanie i leki.

Przybywa ludzi w podeszłym wieku a ich sytuacja finansowa z roku na rok pogarsza się.

Lekarstwa darmowe są dostępne dopiero od 75 roku życia, a młodsi seniorzy nie mają pieniędzy na wykup niezbędnych a bardzo drogich medykamentów.

Emerytura czy renta nie wystarcza na godne życie, więc warto dowiedzieć się czy nie można skorzystać z jakiegoś dodatkowego wsparcia finansowego.

Państwowe świadczenia dla seniorów przydzielane są przez ZUS, urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej.

O jakie świadczenia może starać się senior?

 • Dodatek pielęgnacyjny.

O ten dodatek należy wnioskować do ZUS.

Jest to dodatkowe świadczenie do emerytury czy renty.

Kwota tego świadczenia to 208, 67 zł.

Uprawnieni do dodatku to osoby, które ukończyły 75 rok życia.

Świadczenie otrzymają również osoby całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji samodzielnej.

Są to osoby przewlekle chore, nie mogące samodzielnie wykonywać takich codziennych czynności jak ubieranie się, mycie, robienie zakupów czy przyrządzanie posiłków.

Osoby, które ukończyły 75 lat otrzymują świadczenie automatycznie z emeryturą i nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS.

Reszta uprawnionych musi uzyskać najpierw zaświadczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji od lekarza pierwszego kontaktu.

Następnie dokumenty powinny zostać złożone do ZUS wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia.

 • Zasiłek pielęgnacyjny.

To świadczenie, którego kwota ma pomóc w pokryciu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Tego rodzaju zasiłek udzielany jest przez urzędy gminy.

Przysługuje osobom niepełnosprawnym i osobom, które ukończyły 75 lat.

Nie zależy od wysokości dochodów rodziny.

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy albo w ośrodku pomocy społecznej na obszarze zamieszkania osoby, której przysługuje świadczenie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć zaświadczenie o niepełnosprawności.

Niestety zasiłku nie otrzyma osoba, która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Osoby, które z racji niepełnosprawności, wieku lub złego stanu zdrowia potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą starać się o pomoc w ramach usług opiekuńczych.

Oczywiście warunkiem jest stwierdzenie, że nie mogą liczyć na pomoc rodziny.

W ramach tego typu wsparcia można liczyć na pomoc w:

 • sprzątaniu,
 • przygotowywaniu posiłków,
 • robieniu zakupów,
 • pielęgnacji zleconej przez lekarzy,
 • specjalistycznej opiece odpowiedniej do schorzeń lub niepełnosprawności.

Tego typu wsparcie można uzyskać zgłaszając potrzebę do ośrodków pomocy społecznej.

Przy niskim dochodzie tego typu usługi są wykonywane bezpłatnie.

 • Zasiłek opiekuńczy.

To świadczenie przysługuje opiekunom chorych członków rodziny, ale za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

W przypadku opieki nad seniorem niestety jest to tylko okres 14 dni.

Kwota tego zasiłku to 80% pensji, jednak czas przez jaki można korzystać z tego świadczenia jest zdecydowanie za krótki w stosunku do potrzeb opiekunów osób chorych.

 • Ośrodki wsparcia.

Gdy rodzina nie daje sobie rady z opieką nad osobą starszą, chorą lub niepełnosprawną w ciągu dnia można zwrócić się o pomoc do ośrodków wsparcia.

Dysponują one miejscami okresowego całodobowego pobytu.

Należą do nich :

w ramach świadczonych tam usług osoby starsze mogą korzystać z rehabilitacji, ćwiczeń, posiłków a nawet usług fryzjerskich.

 • rodzinne domy pomocy – dysponujące miejscami na pobyt stały lub czasowy dla osób niesamodzielnych z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
 • mieszkania chronione czyli miejsca, gdzie można uzyskać okresowe wsparcie w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu.
 • Domy pomocy społecznej

Do pobytu w tego typu domu opieki uprawnione są osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności.

O miejsce w takim domu trzeba zwracać się z podaniem do urzędów gminy, powiatu lub bezpośrednio do prowadzących dom osób.

Pobyt w tego typu domu jest odpłatny.

Opłata jest w wysokości 70% dochodu.

Koszty pokrywa chory, albo jego rodzina lub gmina.

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu, będące członkiem rodziny, jeśli nie pracują lub zrezygnowały z pracy mogą starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jednak będzie on przydzielony tylko w sytuacji, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę wraz z rodziną osoby wymagającej opieki nie przekroczy 764 zł netto na miesiąc na 1 osobę.

Jeśli opiekun pobiera emeryturę lub rentę nie otrzyma tego zasiłku.

O przyznanie tego zasiłku trzeba starać się składając wniosek w urzędzie miasta lub gminy albo w ośrodku pomocy społecznej.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *