,,Podatki od cukru” – słusznie?

Rząd przyjął ustawę dotyczącą dopłaty producentów do napojów słodzonych, która ma wkrótce wejść w życie. Planowane zmiany mają dotyczyć wszystkich napojów słodzonych z wyjątkiem pewnej grupy produktów. Zobacz, na czym polega dopłata do cukru i jaki jest jej główny cel.

 

Na czym ma polegać dopłata do cukru?

Od pewnego czasu trwają przygotowania do ustawy dotyczącej dodatkowej opłaty m.in. za napoje słodzone. W planach Rządu jest również obciążenie dodatkowymi opłatami producentów napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300 ml, a także reklam dotyczących suplementów diety.

Według założeń pieniądze pozyskane w ten sposób mają być przekazywane do NFZ. Celem ich przeznaczenia będzie m.in. szerzenie świadomości na temat ryzyka związanego z nadmiernym spożywaniem cukru i otyłością, a także ogólną ochroną zdrowia. Jak podkreśla Rząd, to właśnie ograniczenie spożycia cukru przez Polaków jest kluczowym celem ustawy, natomiast wpływy do budżetu pozostają sprawą drugorzędną. Z kolei ograniczenie cukru w diecie społeczeństwa ma przełożyć się na obniżenie ryzyka zachorowań na wiele schorzeń, a tym samym kosztów związanych z ich leczeniem.

Według założeń producenci napojów słodzonych zapłacą 50 gr opłaty stałej za każdy litr słodzonego napoju plus opłatę zmienną w wysokości 5 gr za każdy gram cukru przypadający na 100 ml napoju. Ponadto, opłacie będą podlegały także napoje zawierające napoję aktywne – za kofeinę i taurynę ma obowiązywać 10 gr opłaty zmiennej. Natomiast w przypadku napojów słodzonych zamiennikami cukru (słodzikami) będzie obowiązywała tylko opłata stała.

 

Jakie napoje będą zwolnione z dodatkowej opłaty?

Ustawa przewiduje wykluczenie z obowiązku dodatkowej opłaty pewnej grupy produktów. Mowa w tym przypadku o wyrobach medycznych oraz zarejestrowanych suplementach diety. ,,Podatek od cukru” nie będzie dotyczył także producentów żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, czy preparatów przeznaczonych do żywienia niemowląt, a także wyrobów akcyzowych.

 


Jeden Komentarz to ,,Podatki od cukru” – słusznie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *