Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” to rządowy projekt kierowany do seniorów. Wystartował wraz z początkiem 2018r. i jest przeznaczony dla mieszkańców mniejszych gmin. O dostępne w jego ramach środki mogą starać się samorządy gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 60 tysięcy osób. Warunkiem jest samodzielne realizowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. Fundusze są przeznaczane na standardowe wsparcie w miejscu zamieszkania, jak i na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w podanej grupie wiekowej. Władze lokalne mogą starać się o dopłaty w wysokości 50% zakładanych wydatków na te cele.

W pierwszym roku działania programu dofinansowywanymi usługami opiekuńczymi mogli być objęci wyłącznie samotni seniorzy. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi planami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od nowego roku „Opieka 75+” obejmie także tych, którzy mają rodziny, jednak nadal nie otrzymują wystarczającego wsparcia. Taka zmiana będzie szczególnie korzystna dla starszych małżeństw i dla rodzin, w których znajduje się więcej niż 1 osoba w tak zaawansowanym wieku.

Co ważne, dofinansowanie rządowe można przeznaczyć zarówno na kontynuację świadczenia usług dla osób, które już z nich korzystały, jak i na przyznanie pomocy nowym beneficjentom. Dodatkowo, z dopłat będą mogły skorzystać również te gminy, które nie zajmują się usługami opiekuńczymi samodzielnie, a obowiązek ten przeniosły na spółdzielnie socjalne osób prawnych. W nowej postaci program obejmie więcej gmin, czyli zapewni pomoc zdecydowanie większej grupie seniorów. Projekt dopłat do usług opiekuńczych dla najstarszej grupy obywateli ma kosztować rząd przeszło 57 mln złotych.

Pod koniec roku MRPiPS przedstawiło statystyki dotyczące zainteresowania programem „Opieka 75+” w I półroczu 2018r. Wynika z nich, że z dopłat skorzystało 358 gmin, których samorządy wystąpiły o dofinansowania o łącznej kwocie przekraczającej 6 mln złotych. Pozostałe dane resortu wskazywały na rosnącą z każdym rokiem liczbę Polaków, którzy potrzebują pomocy w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Niestety, wciąż nie wszystkie gminy gwarantują swoim mieszkańcom możliwość skorzystania z takiej opcji. Oszacowano, że z obowiązku realizacji tego typu usług wywiązuje się ok. 85% spośród 2478 gmin w kraju.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *