Szukaj

Projekt wykazu bezpłatnych leków

Projekt wykazu bezpłatnych leków

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że powstał projekt wykazu bezpłatnych leków dla seniorów.

Projekt dotyczy leków dla tych chorych osób, które ukończyły 75 rok życia.

W projekcie wykazu znajdują się leki, na które aktualnie obowiązuje odpłatność ryczałtowa w wysokości 30 lub 50 procent.

Wykaz obejmuje 68 substancji czynnych pod różnymi postaciami.

Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa zniesienie odpłatności za znajdujące się w wykazie lekarstwa umożliwi pacjentom, uprawnionym do ich wykupu, zaoszczędzenie ponad 310 milionów złotych, biorąc pod uwagę aktualne zużycie tych leków.

Zgodnie z danymi Ministerstwa lekarstwa wymienione w wykazie pokrywają ponad 81 procent zapotrzebowania na leki refundowane w 30 procentach a przeznaczone dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia.

Projekt wykazu bezpłatnych leków zawiera głównie medykamenty, które niezbędne są dla chorych osób w podeszłym wieku.

Do wystawiania recept na bezpłatne leki zostaną upoważnieni:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jakiego wpisaliśmy w naszej deklaracji, złożonej w przychodni rejonowej,
  • niektóre pielęgniarki POZ,
  • lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.

Ministerstwo przewiduje, że w okresie od 2016 roku do 2025 roku kwota wydatków, związanych z projektem wprowadzenia darmowych leków dla seniorów, wyniesie w praktyce około 8,3 miliarda złotych.

W bieżącym roku przewiduje się wydatki w granicach 125 mln złotych, które zostaną przeznaczone na całkowitą refundację leków dla chorych osób mających ukończone 75 lat.

W Polsce z roku na rok wzrasta liczba osób starszych i w związku z tym Ministerstwo Zdrowia planuje poszerzanie wykazu o nowe leki. Będzie również konieczny wzrost kwoty refundacji o około 15 procent rocznie w ciągu następnych 6-7 lat.

Proces ten ma zostać spowolniony do wartości około 6 procent po 7 latach.

Ministerstwo zdrowia zamierza korygować wykaz bezpłatnych medykamentów w sytuacji, gdy wydatki z budżetu państwa przekroczą, po pierwszym kwartale danego roku, 25 procentowy limit przewidziany na dany rok.

Wykaz zwolnionych z opłat lekarstw dla osób chorych w wieku od 75 roku życia powinien zostać opublikowany do 1 września tego roku.