Rodzaje osobowości – sprawdź, jakim jesteś typem człowieka

Mówi się, że ludzie się nie zmieniają, a natura człowieka pozostaje podobna przez całe życie. Osobowość według definicji jest zbiorem cech, które pozostają niezmienne przez względnie długi okres. Na świecie żyje ok. 7,5 miliarda ludzi, a psychologia wyróżnia zaledwie cztery główne typy osobowości. Zobacz, jakie są cechy poszczególnych osobowości określone początkowo przez Hipokratesa.

4 typy osobowości

Hipokrates określił cztery podstawowe typy osobowości, do których przypisał konkretne cechy. Wyróżnione typy zostały nazwane kolejno: żółć, krew, flegma i czarna żółć. Każdy człowiek posiada jedną, dominującą osobowość, jednak często jest to mieszanka poszczególnych typów i ciężko jest określić, który z nich przeważa nad pozostałymi. Ważne jest szczere podejście do własnej osoby, ponieważ często trudno jest przyznać się do swojej wybuchowej natury, flegmatyzmu, czy innych zachowań. Tak naprawdę każdy z typów osobowości jest wartościowy i ma zarówno plusy, jak i minusy. Gdyby wszyscy zachowywali się podobnie, wówczas ciężko byłoby określić hierarchię działań, przynależności do grupy, czy nawet zdolności do danej pracy.

Oto główne cechy pomagające w określeniu danego typu osobowości:

Sangwinik (krew) – ten typ osobowości utożsamiany jest z krwią, jako harmonią i zrównoważonym działaniem układu krwionośnego. Sangwinicy bywają nazywani osobami wiecznie młodymi duchem, wesołymi, optymistycznie podchodzącymi do każdej, nawet trudnej sytuacji. Osoba o typie sangwinika zwykle nie przejmuje się problemami zawodowymi, a na wszelkie niepowodzenia patrzy z przymrużeniem oka. Również błędy innych bywają szybko wybaczane przez sangwiników, którzy są skłonni do zrozumienia i zdrowego podejścia do ludzkich porażek. Przyjazne usposobienie tego typu osobowości sprawia, że sangwinik jest osobą radosną, a także kreatywną i swobodną przy nawiązywaniu kontaktów z innymi. Do wad sangwiników zwykle zalicza się nadmierny optymizm objawiający się koloryzowaniem niektórych wydarzeń i opowieści. Ponadto, sangwinicy często wykazują chęć dominacji nad innymi, a ich zapał bywa nagle tłumiony przez nudę i chęć zmiany, dlatego ,,słomiany zapał” bywa przypisywany właśnie do tego typu osobowości.

Choleryk (żółć) – Choleryk, podobnie jak sangwinik, wykazuje chęć dominacji, jednak jest ona znacznie silniejsza, niemal bezwzględna i trwała. Osoba o tym typie osobowości często zajmuje stanowiska kierownicze oraz zarządza porządkiem i równowagą w domu. Ambitni cholerycy są bardzo pewni siebie, co najczęściej jest ich największą zaletą ułatwiającą osiąganie zakładanych celów. Wysoka pewność siebie jest jednak często przyczyną problemów, ponieważ cholerycy do wszelkich spraw podchodzą bardzo emocjonalnie oraz nie są odporni na krytykę.

Flegmatyk (flegma) – w odróżnieniu od poprzednich typów osobowości flegmatyk uwielbia stabilność, czyli rutynę. Systematyczny układ czynności wykonywanych każdego dnia pozwala flegmatykowi na poczucie bezpieczeństwa. Stan emocjonalny flegmatyków jest zupełnym przeciwieństwem choleryków. Zamiast wybuchać złością lub euforią, flegmatycy są opanowani, wręcz chłodni. Osoby o tym typie osobowości są doskonałymi słuchaczami, a ich spokój pomaga w opanowaniu wielu trudnych sytuacji. Nadmierne opanowanie nie zawsze jest jednak korzystne, dlatego cecha ta jest jednocześnie wadą i zaletą.

Melancholik (czarna żółć) – podobnie jak flegmatyk, również melancholik jest osobą nad wyraz spokojną i opanowaną, nie okazującą emocji. Osoba z tym typem osobowości jest jednak znacznie bardziej wrażliwa, dlatego nie trudno ją zranić. Melancholicy odznaczają trudnościami w podejmowaniu decyzji, co wynika z braku pewności siebie i wielu obaw dotyczących swoich bliskich. Nastawienie takie sprawia, że ten typ osobowości jest szczególnie podatny na depresje. Z drugiej jednak strony, melancholicy często posiadają duszę artystyczną, zdolność wnikliwej obserwacji i poczucie estetyki, co jest ważne w przypadku wielu zawodów.« (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *