Spadek – przyjąć czy odrzucić ? cz. 2

Spadek - przyjąć czy odrzucić ? cz. 2

Decyzję o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku należy podjąć w pełni świadomie z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń oraz długów spadku. Złożenie oświadczenia o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku pozwala spadkobiercy uchronić się od odpowiedzialności za długi spadkowe.

Ustawodawca przewiduje trzy możliwe decyzje w zakresie spadku:

–    przyjęcie spadku wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi;

– przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi;

–    odrzucenie spadku.

Przyjęcie spadku wprost

Przyjęcie spadku wprost powoduje, że spadkobierca przyjmuje spadek bez żadnych ograniczeń. W takim przypadku spadkobierca otrzymuje wszelkie aktywa (zyski) spadku, jak również jest w całości odpowiedzialny za pasywa (długi i obciążenia) spadku. Spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem tj. zarówno do wysokości spadku, jak również ze swoich własnych dochodów.

Przyjęcie spadku wprost jest najbardziej ryzykowne. Spadkobierca powinien ustalić, czy spadkodawca nie pozostawił po sobie długów lub jaka jest ich wartość i następnie podjąć decyzję, czy przyjmuje spadek. Aby przyjąć spadek wprost należy złożyć oświadczenie woli w terminie 6 miesięcy, gdyż jego niezłożenie spowoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że spadkobierca przyjmuje spadek, jednakże jego odpowiedzialność za ewentualne długi zostaje ograniczona do wysokości wartości otrzymanego majątku. Spadkobierca powinien po przyjęciu spadku dokonać spisu inwentarza spadkodawcy.

 

Przykładowo: Spadkobierca otrzymuje w spadku kwotę 20 000 zł. Spadkodawca zaciągnął zobowiązania, których nie uregulował w wysokości 50 000 zł.

– w przypadku przyjęcia spadku wprost spadkobierca będzie zobowiązany uregulować zobowiązania spadkodawcy w całości tj. w kwocie 50 000 zł;

– w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca będzie zobowiązany uregulować zobowiązania spadkodawcy do kwoty 20 000 zł.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku powoduje, że osoba odrzucająca nie dziedziczy zarówno aktywów jak i pasywów spadku i jest traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. W takiej sytuacji do dziedziczenia zostaną powołani kolejni spadkobiercy w zależności od grupy spadkowej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *