Polski Instytut Rozwoju ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

28 lutego 2019

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali. Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu.

Konferencja ma za zadanie pełnienie roli platformy do wymiany poglądów i dyskusji na takie tematy jak: kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych.

Organizator zaprasza do udziału przedstawicieli centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni, właściciele i osoby zarządzające domami opieki oraz firmami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz personel medyczny. Udział w konferencji jest bezpłatny dla powyższych osób. Zagadnienia tematyczne:

1.Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

2.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

Zaproszeni Eksperci:

 • Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl oraz Ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
 • dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek – specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Magdalena Rutkiewicz – Prezes zarządu i założycielka Fundacji Projekt Starsi
 • Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
 • Paweł Kaźmierczyk – Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • inż. Jarosław Bochyński – Revita
 • Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO
 • Czas trwania: 09.30 – 15.00 Miejsce: SANGATE HOTEL***Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa  SALA KORAL, PARTERIstnieje możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań, sprzętów i usług przed zgromadzonym audytorium. Szczegóły dostępne są u Organizatora.

  Kontakt z organizatorem: Dorota Iwanicka

   

  mobile: +48/ 691 571 598 e-mail: dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl

   


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *