Spisanie testamentu. Seniorze – nie bój się tego!

Spisanie testamentu. Seniorze – nie bój się tego!

Testament to pisemna wola osoby fizycznej. Jego skutki pojawiają się dopiero po śmierci. Wiele osób uważa, że spisanie testamentu to trudna sprawa. Warto pamiętać, że spisanie ostatniej woli może odbyć się w domu, własnoręcznie na kartce papieru. To najłatwiejsza i najszybsza forma. Istnieją jednak inne rodzaje testamentów takie jak: testament notarialny, alograficzny, a także testamenty szczególne, do których zalicza się testament ustny, wojskowy oraz na statku lub w samolocie. Testament spisywany jest po to, aby rozporządzić majątek na wypadek śmierci. Należy pamiętać, że ostatnia wola może zawierać tylko rozporządzenia jednego spadkodawcy, który w każdej chwili może zmienić swoją wolę, odwołać ją, wyeliminować poszczególne punkty. Testamentu nie może sporządzić ani odwołać żaden pośrednik lub pełnomocnik. Każda osoba musi to wykonać osobiście. Testament można spisać także na wszelki wypadek, aby po śmierci uniknąć konfliktów w rodzinie. Tak naprawdę każda dorosła osoba może mieć spisany swój własny testament.

Kiedy nie jest uwzględniany?

Testament nie jest ważny i brany pod uwagę, jeśli został spisany przez osobę nieletnią, niepoczytalną, ubezwłasnowolnioną, a także pod groźbą kary lub w wyniku jakiegoś błędu. Taki dokument musi więc zostać spisany dobrowolnie, a osoba go pisząca musi być w pełni świadoma i pełnoletnia.

Najpopularniejszy testament

Testament zwykły jest najpopularniejszą formą. Największą popularnością cieszy się testament własnoręczny. To wyrażenie własnej woli, własnoręczne, spisane bez świadków i notariusza. Nie może być napisany na komputerze. Musi być stworzony własnoręcznie. Nie można go nikomu podyktować. Musi zostać własnoręcznie podpisany i opatrzony datą. Nie jest to jednak konieczny warunek, ale aby nie budzić żadnych wątpliwości, najlepiej aby data na dokumencie się znalazła. Testament powinien posiadać także jasną i czytelną formę. Nie powinien być listem pożegnalnym. Testament nie powinien budzić żadnych wątpliwości więc jego forma powinna wyglądać np. tak: „Ja, niżej podpisany, powołuję do spadku moją córkę Karolinę X.”. Dokument jest wówczas czytelny, nie ma żadnych niejasności i niedomówień.

 « (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *