/* */

arytmia serca

 
 

Udar niedokrwienny a arytmia serca

Do udaru może doprowadzić arytmia serca polegająca na niespójnym funkcjonowaniu przedsionków, czego skutkiem jest zastój krwi w tej części serca. Udar wywołany migotaniem przedsionków jest przyczyną zgonów około 25 % pacjentów, a u 40% osób, które przeżyją, odnotowuje się zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Udar mogą wywołać też wady zastawkowe bądź sztuczne zastawki, a także zmiany miażdżycowe w naczyniach odprowadzających krew z serca. Gdy skrzeplina wędruje wzdłuż naczyń krwionośnych i trafia do ośrodkowego układu nerwowego, dochodzi do udaru mózgu.Czy można ograniczyć ryzyko pojawienia się udaru? Ważne jest zachowanie zdrowego trybu życia,Czytaj dalej