dofinansowanie

 
 

Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” w 2019 obejmie większą grupę seniorów

Program „Opieka 75+” to rządowy projekt kierowany do seniorów. Wystartował wraz z początkiem 2018r. i jest przeznaczony dla mieszkańców mniejszych gmin. O dostępne w jego ramach środki mogą starać się samorządy gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 60 tysięcy osób. Warunkiem jest samodzielne realizowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców, którzy ukończyli 75 lat. Fundusze są przeznaczane na standardowe wsparcie w miejscu zamieszkania, jak i na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w podanej grupie wiekowej. Władze lokalne mogą starać się o dopłaty w wysokości 50% zakładanych wydatków na te cele. W pierwszym rokuCzytaj dalej


Rządowy Program ASOS – kolejne 40 mln zł dla seniorów

Rządowy Program ASOS – kolejne 40 mln zł dla seniorów

Od końca listopada przyjmowane są projekty walczące o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020. Do ich składania uprawnione są jednostki organizujące różne formy aktywności społecznej dla seniorów, w tym stowarzyszenia jednostek samorządów terytorialnych, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. W ramach programu rozdzielonych zostanie 40 milionów złotych, które mają zostać przeznaczone na poprawę jakości życia osób starszych. Działania podejmowane mają być z myślą o ludziach, którzy właśnie zakończyli aktywność zawodową, czyli o tzw. młodszych seniorach. Otrzymanie dofinansowanie nie jest jednak bezwarunkowe. Przede wszystkim, wymagany jest wkładCzytaj dalej