elektroencefalografia

 
 

Elektroencefalografia (EEG) – czym jest to badanie?

Elektroencefalografia to badanie neurofizjologiczne, które służy ocenie czynności elektrycznej mózgu. Badanie wykonuje się w wybranych przypadkach, takich jak epilepsja, zaburzenia snu lub stany po zatruciach lekami o działaniu neurotoksycznym. Przekonaj się, na czym polega EEG i w jakim celu się je wykonuje!   Co to jest elektroencefalografia? Elektroencefalografia, w skrócie EEG, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, za pomocą której poddaje się ocenie bioelektryczną czynność mózgu. W trakcie badania dokonuje się rejestracji zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry. Zmiany te związane są z aktywnością neuronów kory mózgowej. Za pomocą specjalnego urządzenia iCzytaj dalej


Zapadalność na padaczkę wśród osób powyżej 60 roku życia

Zapadalność na padaczkę wśród osób powyżej 60 roku życia

W populacji osób powyżej 60 roku życia zapadalność na padaczkę wyraźnie wzrasta, dla przedziału wiekowego 60-70 lat wynosi 76/100 000 rocznie, powyżej 70 r.ż. już 147/100 000 rocznie. U zdecydowanej większości osób w podeszłym wieku padaczka, która ujawniła się po 60 r.ż., ma charakter objawowy. Najczęstszymi jej przyczynami są: zmiany naczyniopochodne mózgu (1/3 przypadków), a następnie kolejno: choroby zwyrodnieniowe mózgu, przebyte urazy głowy, guzy mózgu oraz zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Napady padaczkowe występujące w pierwszych 7 dniach po udarze określa się jako wczesne. Pojęcie padaczki poudarowej odnosi się przede wszystkimCzytaj dalej