fibrynogen

 
 

Przyczyny chorób układu sercowo-naczyniowego

Przyczyny chorób układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, a ich występowanie ściśle koreluje z pojawieniem się czynników ryzyka miażdżycy. Wśród nich najważniejszą grupę stanowią czynniki klasyczne, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wiek, płeć, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu, stres. Zarówno cechy genetyczne, biochemiczne, czy też właściwości ściany naczyń mogą predysponować do pojawienia się ryzyka sercowo-naczyniowego, niezależnie od klasycznych czynników ryzyka. Białko C-reaktywne i homocysteinę rozważa się, jako czynniki sprzyjające rozwojowi chorób układu krążenia, a zwiększoną grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej lub wskaźnik uwapnienia tętnic rozpatruje się, jakoCzytaj dalej