Przyczyny chorób układu sercowo-naczyniowego

Przyczyny chorób układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, a ich występowanie ściśle koreluje z pojawieniem się czynników ryzyka miażdżycy. Wśród nich najważniejszą grupę stanowią czynniki klasyczne, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wiek, płeć, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu, stres. Zarówno cechy genetyczne, biochemiczne, czy też właściwości ściany naczyń mogą predysponować do pojawienia się ryzyka sercowo-naczyniowego, niezależnie od klasycznych czynników ryzyka. Białko C-reaktywne i homocysteinę rozważa się, jako czynniki sprzyjające rozwojowi chorób układu krążenia, a zwiększoną grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej lub wskaźnik uwapnienia tętnic rozpatruje się, jako wskaźniki wczesnego uszkodzenia ściany naczyń.
Udowodniono związek podwyższonego stężenia fibrynogenu (białka biorącego udział w procesie krzepnięcia krwi) z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zaprzestanie palenia tytoniu, regularny wysiłek fizyczny, redukcja masy ciała, umiarkowane spożywanie alkoholu może znacząco obniżyć stężenie fibrynogenu w osoczu. Wyniki badań epidemiologicznych pokazują zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z wysokim stężeniem homocysteiny w osoczu. Stwierdzono też związek homocysteiny ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, takimi jak: zawał serca, udar mózgu, nawrót incydentów wieńcowych, postęp choroby niedokrwiennej serca. Jedną z przyczyn hiperhomocysteinemii jest niedobór kwasu foliowego i witaminy B6 oraz B12. Wykazano również, że podwyższona częstotliwość rytmu serca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Szybsza czynność serca w spoczynku zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia zarówno w populacji ogólnej, jak i u chorych z nadciśnieniem tętniczym, u osób z cukrzycą i u pacjentów z chorobą wieńcową. Przyspieszona spoczynkowa akcja serca sprzyja występowaniu zaburzeń rytmu serca oraz niedokrwienia mięśnia sercowego, a także progresji miażdżycy.
Warto wspomnieć, iż śmiertelność związana z grypą wśród osób ze schorzeniami układu krążenia jest większa w porównaniu z pacjentami cierpiącymi na inne choroby przewlekłe. Grypa powoduje nasilenie objawów klinicznych u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową i u pacjentów z cukrzycą. Szczepienia przeciw grypie chronią osoby ze schorzeniami układu krążenia przed zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych, zmniejszają potrzebę hospitalizacji u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz redukują niebezpieczeństwo nagłych incydentów naczyniowo-mózgowych.
Badania kliniczne wskazują na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego. Substancje zatruwające środowisko zwiększają częstość hospitalizacji i śmiertelność z powodu chorób układu krążenia, szczególnie u osób z zastoinową niewydolnością serca bądź z zaburzeniami rytmu serca. Wysokie stężenie pyłów o małej średnicy, które łatwo przenikają do dróg oddechowych, wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia zawału serca. Długotrwała ekspozycja na wspominane pyły powoduje podwyższoną częstość pojawiania się choroby wieńcowej, udarów mózgu oraz wyższą śmiertelność z powodu tych chorób wśród kobiet po menopauzie. Narażenie na wdychanie pyłów skutkuje przyspieszoną czynnością serca, wzrostem ciśnienia tętniczego, kurczem tętnic, czego następstwem jest większe ryzyko wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych.« (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *