koenzym Q10

 
 

Właściwości tłuszczu mlekowego

Tłuszcz mlekowy jest bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe, w przeważającej części długołańcuchowe, będące składową lipidów, lipoprotein i glikoprotein występujących w ustroju. Kwasy tłuszczowe krótkołańcuchowe i średniołańcuchowe występują w tłuszczu mlekowym w ilości około 14%. Wspomagają one rozwój i różnicowanie komórek układu pokarmowego oraz wpływają na wzrost przyswajalności takich makroelementów, jak wapń i magnez. Stanowią one łatwo dostępne paliwo wykorzystywane do zapewnienia właściwej pracy mięśni, układu nerwowego, serca, nerek. Zapewniają więcej energii niż glukoza, nie inicjując przy okazji podniesienia stężenia lipidów we krwi. Blokują produkcję cholesterolu w wątrobie. Wśród jednonienasyconych kwasówCzytaj dalej


Żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych

Żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych

Proces starzenia się społeczeństwa sprawia, że występujące w wieku podeszłym schorzenia takie jak: choroba Alzheimera i choroba Parkinsona stanowią coraz większy problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. Badania wskazują, że niektóre składniki pokarmowe wywierają korzystny wpływ na zapobieganie i leczenie chorób neurodegeneracyjnych. Kwasy tłuszczowe Osoby starsze spożywające duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu są zagrożone wystąpieniem chorób otępiennych. W leczeniu choroby Alzheimera i Parkinsona należy zwrócić uwagę na wprowadzanie do diety pokarmów bogatych w jednonienasycone kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy) i wielonienasycone kwasy tłuszczowe (kwas cis linolowy LA i kwas cisCzytaj dalej