Szukaj

Liszaj płaski – przewlekła choroba skóry

Liszaj płaski (LP) jest schorzeniem o niejasnym pochodzeniu. Uważa się, że występowaniu choroby sprzyjają bardzo silne sytuacje stresowe, okresy wzmożonego napięcia emocjonalnego. Stwierdzono związek między cechami osobowości, takimi jak nieufność, podejrzliwość, bojaźliwość a zwiększonym prawdopodobieństwem pojawienia się LP. Wyróżniamy też rodzinny liszaj płaski, co wskazuje na rolę czynników genetycznych w wystąpieniu choroby. Do rozwoju schorzenia […]