liszaj płaski

 
 

Liszaj płaski – przewlekła choroba skóry

Liszaj płaski (LP) jest schorzeniem o niejasnym pochodzeniu. Uważa się, że występowaniu choroby sprzyjają bardzo silne sytuacje stresowe, okresy wzmożonego napięcia emocjonalnego. Stwierdzono związek między cechami osobowości, takimi jak nieufność, podejrzliwość, bojaźliwość a zwiększonym prawdopodobieństwem pojawienia się LP. Wyróżniamy też rodzinny liszaj płaski, co wskazuje na rolę czynników genetycznych w wystąpieniu choroby. Do rozwoju schorzenia w obrębie błon śluzowych przyczynić mogą się wirusy. Naukowcy z Włoch wykazali korelację między LP a zakażeniem wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Obserwowano wystąpienie zmian chorobowych po zażyciu niektórych antybiotyków oraz po zastosowaniuCzytaj dalej