mieszkanie

 
 

Uprawnienie osób bliskich do mieszkania po śmierci spadkodawcy

Uprawnienie osób bliskich do mieszkania po śmierci spadkodawcy

Śmierć członka rodziny powoduje wiele zmian w życiu osób mu najbliższych. Często są to okoliczności niespodziewane, które nie dają najbliższym możliwości do zaplanowania nadchodzących zmian. Mając na uwadze ten szczególny okres ustawodawca zapewnił najbliższym spadkodawcy uprawnienie do mieszkania. Zgodnie z kodeksem cywilnym małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnieni do korzystania w ciągu 3 miesięcy od otwarcia spadku (tj. od daty śmierci spadkodawcy) z mieszkania oraz urządzeń domowych w dotychczasowym zakresie. Jest to okres czasu, kiedy spadkobiercy będą mieli możliwość dopilnowaniaCzytaj dalej


Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną umową dożywocia?

Ustawa o zniesieniu limitu składek ZUS

Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną. Poprzez jej podpisanie nabywca (osoba na rzecz której nieruchomość ma być przeniesiona), stanie się właścicielem nieruchomości, a w zamian będzie zobowiązany zapewnić uprawnionemu (właścicielowi nieruchomości) dożywotnie utrzymanie tj. dostarczyć wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło, opał, zapewnić odpowiednią pomoc oraz pielęgnować w chorobie, a także zorganizować ma własny koszt pogrzeb. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to nabywca nieruchomości na obowiązek przyjąć uprawnionego jako domownika. Nabywca w momencie podpisania umowy dożywocia staje się jej właścicielem i może w sposób dowolny rozporządzać nieruchomością. Ustawodawca nie zastrzegł w żadnymCzytaj dalej