Narodowy Fundusz Zdrowia

 
 

Likwidacja NFZ jest w toku

Likwidacja NFZ jest w toku

Premier Szydło poinformowała, że likwidacja NFZ jest w toku – Ministerstwo Zdrowia ma już gotowy projekt ustawy. Projekt ustawy jest w tej chwili wnikliwie analizowany. W kolejnym etapie musi zostać przyjęty przez prezydium rządu. Po ewentualnej akceptacji zostanie skierowany do konsultacji a następnie do prac rządowych i parlamentarnych. Jak zapowiadał wcześniej Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł Państwowy Fundusz Celowy zastąpi Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze zostaną na ten cel zabezpieczone w budżecie państwa. Środkami na ochronę zdrowia będzie administrować na poziomie centralnym Minister resortu zdrowia. Na poziomie regionalnym będzie się to odbywałoCzytaj dalej


Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

W przyszłym roku bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej będą dostępne dla wszystkich, nawet nieubezpieczonych. Nowelizacja ustawy o świadczeniach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pozwala każdej osobie na bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych.  Dotyczy to również nocnych i świątecznych świadczeń oraz sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości czy dana osoba ma prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Jak sformułowano to w komunikacie do ustawy nie oznacza to zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń. Będzie dokonywał tego drogą elektroniczną za pośrednictwem systemuCzytaj dalej


Oczekiwanie na świadczenia zdrowotne

Oczekiwanie na świadczenia zdrowotne

Jak długo trwa oczekiwanie na świadczenia zdrowotne w Polsce ? Co roku polskie uczelnie medyczne opuszczają wykształceni  lekarze, jednak kolejki do specjalistów z każdym rokiem zamiast maleć wydłużają się. System opieki medycznej w Polsce kuleje. Oczekiwanie na świadczenia zdrowotne w Polsce osiąga już absurdalne, wieloletnie terminy czasowe. Kwestia nie dotyczy już tylko państwowej służby medycznej, ale również prywatnej. Wprowadzane w coraz większej ilości prywatnych firmach formy abonamentów medycznych sprawiają, że wiele  prywatnych klinik nie jest  już w stanie oferować natychmiastowej pomocy. Czas ma fundamentalne znaczenie w leczeniu nie tylko osóbCzytaj dalej


Ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna

Ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna

Nowy rząd wprowadza ogromne zmiany w polityce zdrowotnej a najważniejszą z nich będzie z pewnością ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna. Narodowy Fundusz Zdrowia ma ulec likwidacji. Planowany jest wzrost nakładów finansowych na ochronę zdrowia i budowa wielu nowych szpitali. Każdy obywatel, który będzie potrzebował pomocy medycznej będzie miał zapewniony bezpłatny dostęp do wszelkich świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła ogólnodostępna bezpłatna opieka medyczna „ będzie uprawnieniem obywatelskim albo nawet szerzej – rezydenckim”. Zostaną zakończone procedury sprawdzania uprawnień do bezpłatnych świadczeń medycznych. Ma to ogromne znaczenieCzytaj dalej